Irene Rozemeijer nieuwe raadsgriffier Kollumerland

Irende Rozemeijer is per 1 september raadsgriffier bij de gemeente Kollumerland c.a.

“Het werken met bestuurders en volksvertegenwoordigers vind ik erg boeiend”, zegt Rozemeijer. “In de functie van raadsgriffier heb je met vele partijen te maken en het schakelen daartussen geeft mij altijd energie.” De nieuwe griffier is voorstander van ‘praktisch dualisme’. “Het dualisme moet een bijdrage leveren aan heldere besluitvorming en de raadsgriffier kan daarbij professionele ondersteuning bieden aan de raad.”

 plaatsvervangend griffier

De gemeente Kollumerland moest op zoek naar een nieuwe raadsgriffier en plaatsvervangend griffier omdat Monsma, die deze laatste functie jarenlang uitoefende, vervroegd met pensioen gaat. De nieuwe plaatsvervangend griffier is Yteke Kuipers. Zij is bij de gemeente werkzaam als beleidsmedewerker welzijn en onder andere actief op het gebied van jeugdbeleid. Kuipers is afgelopen 9 juni al benoemd tijdens een raadsvergadering. Voordat Monsma de griffiersfunctie tijdelijk voor zijn rekening nam, was tot december 2010 Nancy IJnema raadsgriffier. Zij maakte vorig jaar de overstap naar de gemeente Dalfsen.

Geef een reactie