Grote investeringsbereidheid toeristische sector

FRYSLAN РGisteren konden toeristische ondernemers een subsidieaanvraag indienen om hun bedrijf te verbeteren. In ̩̩n dag kwamen er al meer aanvragen binnen dan het beschikbare budget van 1 miljoen euro toelaat.

De Friese ondernemers uit de toeristische sector dienden voor ruim 3,3 miljoen euro aan aanvragen in. Gedeputeerde Jannewietske de Vries is blij met de belangstelling. “Het is goed voor Fryslân dat ondernemers zo actief zijn. Zij durven te investeren in economisch mindere tijden. Daar profiteert de hele provincie van. Helaas kunnen we niet iedereen bedienen”.

De subsidie komt uit de Stimuleringsregeling toerisme natuurlijk Fryslân (Stinaf). Er is dit jaar een bedrag van 1.034.900,- euro beschikbaar. Het SNN zal nu via loting subsidies toewijzen.

Geef een reactie