Gemeenteraden stemmen in met structuurvisie Nieuw Stroomland

REGIO – De gemeenteraden van Leeuwarden, Menameradiel en Littenseradiel hebben ingestemd met de structuurvisie voor Nieuw Stroomland.

De raden hebben wel kanttekeningen geplaatst bij de structuurvisie. Als het totaalconcept van het Energiepark niet gehandhaafd blijft, wil de raad van Leeuwarden dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt. Ook vroeg de Leeuwarder raad om een stedenbouwkundige die de samenhang bewaakt. De raad wil ook goed op de hoogte worden gehouden van het vervolg. In Littenseradiel en Menameradiel ondersteunen de raden de vragen uit Leeuwarden.

De raad van Menameradiel wil het eiland Ritsumasyl liever open houden. In de structuurvisie ligt deze open zone meer naar het noorden (rond het Sylsterrak).

De raad van Littenseradiel onderschrijft de zorg die in Menameradiel leeft over de locatie van het energiepark. De raad van Littenseradiel nam een motie aan waarin gevraagd wordt de zuidelijke begrenzing van Nieuw Stroomland langs de Dekemawei bij Weidum te leggen.

De structuurvisie is bindend voor gemeenten en geeft de hoofdlijnen aan. De definitieve inrichting moet nog worden vastgelegd in bestemmingsplannen.

Nieuw Stroomland wordt de komende jaren het grootste ontwikkelgebied voor wonen, werken en recreëren in Fryslân. Er staan grote investeringen op het programma, zoals de Haak en De Zuidlanden. In 2011 start de aanleg van de Haak die in het gebied van Nieuw Stroomland komt te liggen.

De gebiedsontwikkeling raakt drie gemeenten en daarom is er gezamenlijk een toekomstvisie opgesteld. In deze structuurvisie staan twee punten centraal: duurzaamheid en het versterken van landschappelijke kwaliteiten. Samen willen de gemeenten zorgen voor economische versterking van de regio. Nieuw Stroomland bestaat uit verschillende deelprojecten, waaronder duurzame bedrijventerreinen, de landbouwcampus, natuurgebieden en een energiepark.

Geef een reactie