Gemeente maakt werk van beheer openbare ruimte

KOLLUM – De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2010 ingestemd met een plan voor het beheer van de openbare ruimte. Het gaat dan om het schoon, heel en veilig houden van straten, trottoirs, paden, groenvoorzieningen en watergangen. Om de huidige stand van zaken te kunnen vaststellen is de openbare ruimte gemeentebreed geïnspecteerd. Wethouder Jelle Boerema ontvangt op 10 februari a.s. het officiële onderzoeksrapport uit handen van onderzoeksbureau Tauw. Vanuit deze nulmeting zal op korte termijn gestart worden met de uitvoering.

Tijdens de inspectie is gekeken naar de een groot aantal objectief meetbare aspecten zoals het aanwezige onkruid en zwerfvuil maar ook naar de kwaliteit van het wegdek, de groenvoorzieningen en het straatmeubilair. Het aangetroffen onkruid kan binnenkort op een doeltreffende manier bestreden worden. De afdeling Openbare Werken heeft zich onlangs weten te certificeren voor het gebruik van glyfosaat. Het gebruik van dit bestrijdingsmiddel zal zeer zorgvuldig worden toegepast. Er wordt niet meer gebruikt dan strikt noodzakelijk. Op die manier wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien.

Het KIWA-certificaat dat de gemeente heeft ontvangen wordt op donderdag 10 februari a.s. door wethouder Jelle Boerema aan de afdeling Openbare Werken overhandigd. Wethouder Boerema op zijn beurt krijgt tijdens dezelfde bijeenkomst het onderzoeksrapport uit handen van de heren Bos en Brillemans van bureau Tauw.

Geef een reactie