Fryslân tekent voor verkeersveiligheid

 

FRYSLÂN – Provincie, politie, 9 Friese gemeenten en 11 verkeersveiligheids- organisaties hebben vandaag getekend voor 50% minder verkeersslachtoffers in 2025. Dit is vastgelegd in het manifest verkeer- veiligheid. Hiermee zeggen zij toe dat zij zich de komende 15 jaar inspannen voor een verkeersveiliger Fryslân.

Gedeputeerde Piet Adema, voorzitter van het ROF: “Ik sta voor de beschermwaardigheid van het leven. Verkeersveiligheid gaat mij aan het hart. Met zoveel ondertekenaars laten we zien dat het ons in Fryslân menens is. Alles op alles om het aantal slachtoffers en het daarbij behorende leed terug te dringen!”

Gemeenten die het manifest ondertekenen krijgen van de provincie €1 per inwoner. Zij moeten zelf ook €1 per inwoner bijdragen. Daarnaast is er € 200.000,- beschikbaar voor projecten om snelheidsgedrag te beïnvloeden en gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer tegen te gaan.

Aanpak

Het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden is de afgelopen jaren gedaald. Adema: “Onze aanpak is succesvol geweest, maar we moeten nu een extra stap zetten. We houden de goede dingen uit het verleden vast. Daarnaast leren we van anderen en gaan we zelf noviteiten ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld naar het alcoholslot waarmee Fryslân voorop loopt. Fryslân kan weer leren van de provincie Zuid-Holland die net met het snelheidsslot is gestart.”

Manifest

Het manifest loopt tot 2025. Doelstelling is maximaal 14 verkeersdoden en 148 ernstige verkeersslachtoffers. Speerpunten zijn snelheid, ouderen, alcohol en drugs/ medicijnen. De overige Friese gemeenten ondertekenen het manifest in juni. De komende vijf jaar is er bijna €10 miljoen beschikbaar voor verkeersveiligheid.

Het manifest is te downloaden op www.rof.nl

Geef een reactie