Fryslân krijgt manifest verkeersveiligheid

FRYSLÂN – Maximaal 14 verkeersdoden en 148 ernstige verkeersslachtoffers in 2025 dat is de ambitie in Fryslân. De provincie, Friese gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en andere partijen gaan hiervoor een manifest sluiten. Gemeenten die het manifest ondertekenen krijgen van de provincie € 1 ,- per inwoner. Zij moeten zelf ook € 1,- per inwoner bijdragen. Ook is er € 200.000,- beschikbaar voor projecten om snelheids-gedrag te beïnvloeden en gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer tegen te gaan.

“ De afgelopen jaren zijn er in Fryslân minder verkeersongevallen geweest. Dat is goed nieuws maar we willen niet achterover leunen. Samen met gemeenten en andere betrokken partijen blijven we volop inzetten op een verkeersveiliger Fryslân en halvering van de verkeersdoden en gewonden”: zo zegt gedeputeerde Piet Adema. 

Het manifest heeft een looptijd tot in eerste instantie 2015. Gemeenten kunnen het geld inzetten om bijvoorbeeld beginnende automobilisten te laten ervaren wat de effecten zijn van snelheid op de remweg. Ook kan het geld ingezet worden voor projecten waarbij jongeren kennis maken met de gevolgen van alcohol in het verkeer.

De komende vijf jaar is er bijna € 10 miljoen beschikbaar voor verkeersveiligheid.

Geef een reactie