Fryslân gaat voor Millenniumdoelen

FRYSLÂN – Via het eigen vermogensbeheer € 1 miljoen investeren in microkrediet ter bestrijding van armoede. Fairtrade producten gebruiken in de eigen bedrijfsvoering. Het stimuleren van de Friese gemeenten om Fairtrade gemeente te worden. Met deze en andere acties wil de provincie Fryslân de eerste Millennium- en Fair Trade provincie worden.

 

“Wij Friezen zijn wereldburgers. In hoge mate zijn we betrokken bij wat er in de wereld gebeurt. Door diverse initiatieven, leveren het Friese bedrijfsleven en de inwoners van Fryslân al een bijdrage aan de Millenniumdoelstellingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het jaarlijkse 2015 Festival in IJlst, waarvan de opbrengsten naar The Hunger Project gaan. Als provincie ondersteunen we dit soort initiatieven graag. En we gebruiken deze voorbeelden om de Friese samenleving te inspireren een nog grotere bijdrage te leveren aan de Millenniumdoelen.” zo zegt gedeputeerde Sjoerd Galema.

 

De provincie werkt sinds 2009, samen met onder andere Vitens en het Wetterskip aan het project ‘Schoon water voor Mozambique’. Met dit project worden inwoners van Mozambique geholpen aan schoon water en sanitaire voorzieningen. Dit gebeurt door de mensen in het land ter plekke te leren hoe ze over schoon drinkwater kunnen beschikken en hoe ze sanitaire voorzieningen kunnen aanleggen en onderhouden.

 

Millenniumdoelstellingen

In 2000 hebben regeringsleiders van de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht doelstellingen geformuleerd.

  1. De armoede halveren en minder mensen met honger
  2. Elk kind naar school
  3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
  4. Minder kindersterfte
  5. Verbetering van de gezondheid van moeders
  6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes
  7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken
  8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

Geef een reactie