Fryske dei in de Wissel

DOKKUM – Afgelopen zaterdag werd in Kringloopbedrijf De Wissel een Fryske dei georganiseerd ter ere van het 10-jarig jubileum dat zij viert. De hele dag kon men kennismaken met typisch Friese producten zoals droge worst van slagerij Weidenaar en Fryske dûmkes en Friese kruidkoek van Bakkerij Oane Kooistra. Daarnaast was er een optreden van de Dockumer Skotschploeg. Uniek was de tentoonstelling van de collectie van Age Douma uit Damwâld: Alle werken van de Friese schrijver Rink van der Velde.

Deze verzameling stond de afgelopen 20 jaar bij Douma in de kast en directeur van de Wissel, Aukje Visser vroeg of hij het wilde laten zien aan het publiek. Het eerste boek dat hij in z’n bezit kreeg was ‘Ien foar it ï¾”fwennen’. Rink van der Velde schreef als eerste werk ‘De kleine kolonie en is vooral bekend geworden om ‘Foraoring fan lucht’. Age Douma z’n grootste wens is om in het huisje aan de Sânleane in Beetsterzwaag, dat gebruikt wordt ter illustratie in de boeken over Durk Snoad, een drietal tentoonstellingen te verzorgen.

De bezoekers van deze fryske dei kwamen uit alle regio’s van het land om een kijkje te nemen in hét kringloopbedrijf van Noordoost-Friesland. Medewerkers van de winkel stonden hen graag met hand en tand ten dienst. Tot en met 12 februari zijn er nog speciale evenementen georganiseerd ter ere van het 10-jarig jubileum dat de winkel viert.

De doelstelling van het kringloopbedrijf is, door de verkoop van tweedehands goederen zoveel mogelijk financiële middelen te verwerven voor goederentransporten naar het arme Roemeense Moldavië. Dit project word beheerd en gestuurd vanuit de Stichting Fryslân/Moldova.

Geef een reactie