Friezen positief over fietspaden

FRYSLÂN – Friezen zijn positiever over de kwantiteit, kwaliteit en veiligheid van de fietspaden dan in 2005. Meer dan driekwart van de Friezen (78%) geeft aan dat er voldoende recreatieve fietspaden zijn, een grote verbetering ten opzichte van 2005 (60%). De kwaliteit van de fietspaden kreeg het rapportcijfer 7,2 (in 2005 een 7,0). Bijna alle Friezen (97%) van de ondervraagden vindt de fietspaden redelijk veilig (69%) tot veilig (28%). Dat blijkt uit de enquête Fietsgebruik in Fryslân 2010 van de provincie Fryslân, die door bijna 1500 Friezen is ingevuld.

Gedeputeerde Piet Adema is blij met de uitkomsten: “Fryslân is een Fytslân. Afgelopen jaren hebben we ons hard gemaakt voor goede en veilige fietspaden. Zo halen we steeds vaker tractors van de fietspaden af. Ook hebben we werk gemaakt van elektrisch fietsen. Ik ben blij dat de Friezen onze inzet waarderen.” Tachtig procent van de Friezen gebruikt regelmatig de fiets, vooral voor boodschappen en woon-werkverkeer. Er zijn wel verschillen tussen de regio’s: in Zuidwest-Fryslân fietsen ze het vaakst (84%), in Noordoost-Fryslân het minst (72%). Voor het woon-werkverkeer gebruikt 40% de fiets en 45% de auto. Het gebruik van de auto is met 2% afgenomen, ten gunste van het openbaar vervoer en de fiets. De belangrijkste redenen om met de fiets naar het werk te gaan zijn gezondheid, buitenlucht, milieu en lage kosten. De meest genoemde reden om niet te fietsen naar het werk is dat de af te leggen afstand te lang is.

Elektrische fiets

De elektrische fiets is in opmars. 9% van de Friezen heeft er al een, 12% overweegt om er een aan te schaffen. Met de elektrische fiets is het mogelijk om met minder inspanning grotere afstanden af te leggen. 

Fietsknooppunten en fietsrouteplanner
Het fietsknooppuntensysteem is bij 60% van de ondervraagden bekend. De helft maakt hier weleens gebruik van. Wel beoordeelt een kwart van deze gebruikers het systeem als redelijk moeilijk. Kansen liggen er voor de digitale fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Hiermee kan aan de hand van een kaart eenvoudig een eigen fietsroute worden uitgestippeld. Tweederde van de Friezen heeft er nog nooit van gehoord.
Tips en opmerkingen

In de enquête zijn diverse routes genoemd waar men vindt dat een fietspad nodig is. Dit zijn merendeels gemeentelijke wegen waar fietsers gemengd zijn met snel rijdend autoverkeer of enige ontbrekende schakels in het recreatieve fietsnetwerk. Veel genoemde probleempunten zijn wielrenners met hoge snelheid zonder bel. Ook noemt men fietspaden die te smal zijn of een slechte verharding hebben door bijvoorbeeld boomwortels.

Fietsenquête

In juni 2010 ontvingen 5000 willekeurig geselecteerde huishoudens in Fryslân een schriftelijke enquête over fietsgebruik. Doel van de enquête is inzicht te krijgen welke maatregelen nodig zijn om het fietsgebruik in Fryslân te stimuleren. Het is één van de actiepunten uit de beleidsnota ‘Fryslân Fytslân’. In 2005 is de enquête voor het eerst uitgezet. Het onderzoek wordt elke vijf jaar gehouden om te zien of de genomen maatregelen effect hebben gehad en hoe kwaliteit van de fietsvoorzieningen wordt gewaardeerd. De conclusies worden betrokken bij de uitwerking van maatregelen in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP).

Kijk voor meer informatie op www.fryslan.nl/fietsenquete

Geef een reactie