Flinke opwaardering winkelcentrum Kollum

KOLLUM – Het winkelcentrum in Kollum krijgt een flinke opwaardering. De verbinding tussen de Voorstraat, de historische winkelstraat en het winkelgebied met onder andere supermarkten aan de Mr Andreaestraat, gaat binnenkort op de schop. Zo worden er panden gesloopt en gevelaanzichten aangepast, drie nieuwe winkelruimtes gebouwd, extra parkeerplaatsen gecreëerd en de ruimtelijke omgeving verbeterd.

Wethouder Hilbrand Visser van de gemeente Kollumerland c.a. heeft maandag 23 mei samen met enkele projectontwikkelaars een realisatieovereenkomst over het project ‘ontwikkeling Mr Andreaepassage’ ondertekend. Visser juicht het initiatief van de marktpartijen toe. “Dit is een belangrijke en grote stap voor de gemeente Kollumerland. We koppelen beide winkelgebieden aan elkaar, zodat die elkaar kunnen versterken. Daar profiteert niet alleen de plaatselijke middenstand van, maar heel de gemeente. Kollum wordt een nog aantrekkelijker winkelcentrum voor de hele regio”, aldus Visser.

Geen verbinding

De Voorstraat wordt gekenmerkt door kleinschalige detailhandel en nodigt als sfeervolle winkelstraat uit tot recreatief winkelen. In de loop van de tijd hebben grotere winkels uit de non-foodsector en supermarkten zich gevestigd op het aangrenzende bedrijventerrein aan de Mr Andreaestraat. Deze winkels trekken vooral mensen die doelgerichte aankopen doen. De twee winkelgebieden vullen elkaar goed aan, maar er bestaat geen verbinding tussen. De winkels zijn over en weer niet zichtbaar. Een smalle steeg met blinde muren vormt de kortste, maar onaantrekkelijke looproute.

Eerste huurder

De projectontwikkelaars Teka en Kruijswijk Management gaan nu met het verbindingsgebied aan de slag. Er komen drie nieuwe winkelruimtes. De eerste huurder van het grootste winkelpand is Scapino. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, wordt een woonhuis met bijgebouwen gesloopt. De fouragehandel op dit adres verhuist naar het bedrijventerrein Dwarsried. De bestaande steeg, de Mr Andreaepassage tussen de Voorstraat en het parkeerterrein aan de Mr Andreaestraat, wordt ruimer. De blinde muur in de passage maakt plaats voor een etalage. De gevels van de bestaande bebouwing aan de Voorstraat ondergaan een renovatie. De gemeente zorgt voor meer groen, openbare verlichting en extra parkeerplaatsen in het gebied. Ook aan de Waling Dykstrastrjitte komt meer parkeerruimte. In totaal komen er 24 plekken bij. De gemeenteraad heeft afgelopen april 150.000 euro uitgetrokken voor de aanpak van de openbare ruimte en een bijdrage verstrekt van maximaal twee ton in de exploitatie van het project.

Geef een reactie