Doorbraak in ontwikkeling ‘Hart van Kollum’

 KOLLUM – De gemeente Kollumerland c.a. probeert met enkele marktpartijen een doorbraak te forceren in de ontwikkeling van het terrein achter het oude gemeentehuis in Kollum. Een projectontwikkelaar wil er wooneenheden bouwen voor Talant. Het naastliggende verzorgingstehuis Bethesda, dat al jaren leegstaat, krijgt ook een nieuwe invulling. Daar gaat een andere ontwikkelaar binnenkort aan de slag om er appartementen in te creëren.

Vanaf 2003 is de gemeente in gesprek met WoonFriesland, de huidige eigenaar van het oude gemeentehuis (ook wel Huize Sytzama genoemd) over de invulling van de locatie. De woningcorporatie heeft onlangs aangegeven het terrein de komende jaren niet te gaan ontwikkelen en is bereid tot verkoop. “De gemeente neemt nu de regierol op zich”, zegt wethouder Hilbrand Visser. “Het is ons en veel inwoners van Kollumerland een doorn in het oog dat er niets met de panden in het centrum gebeurt en dat de verpaupering toeslaat. Helaas kunnen we niet afdwingen dat het gebied goed wordt ontwikkeld. Gelukkig is het ons nu gelukt om alle partijen bij elkaar te krijgen en een stevig plan van aanpak op te stellen, om zo een goede invulling te geven aan het hart van Kollum.”

Talant

Uit de gesprekken die de gemeente heeft gevoerd kwam naar voren dat zorginstelling Talant interesse heeft in het bijeenbrengen van een aantal cliënten. Op dit moment huurt Talant zo’n twaalf eengezinswoningen verspreid over Kollum, waarin twee of drie cliënten per huis wonen. Clustering van wooneenheden op termijn en aparte kamers bieden veel voordelen. “Op dat moment kwam projectontwikkelaar Smeeing in beeld. Die zag mogelijkheden in de ontwikkeling van het hart van Kollum/Huize Sytzama met de bouw van 24 tot 30 zorgeneenheden er achter, waarbij het voormalig gemeentehuis gewoon blijft bestaan”, aldus Visser. “Talant hoort thuis in het hart van onze gemeenschap, tussen kerk en kroeg.”

Investeren

Uit de onderhandelingen met verschillende taxaties als basis, is een bedrag van 670.000 euro overeengekomen waarvoor WoonFriesland het terrein met gebouwen wil verkopen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de locatie samen aan te kopen met de ontwikkelaar, ieder voor 50%. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met het plan van aanpak voor het project Hart van Kollum en in te stemmen met een raamkrediet van 450.000 euro. Het raamkrediet zal worden ingezet om deze eerste stap te zetten. Bij vervolgstappen zullen er – zo is afgesproken – middelen naar de gemeentekas terugvloeien. De gemeente zal uiteindelijk financiële verantwoordelijkheid dragen voor de openbare ruimte en een deel van de plankosten. Als de gemeenteraad groen licht geeft, ondertekenen Smeeing, Talant en de gemeente een intentie/ontwerpovereenkomst.

Bethesda

Tegelijk met de ontwikkelingen rondom Huize Sytzama, heeft projectontwikkelaar Compaan uit Eastermar aangegeven het voormalig verzorgingstehuis Bethesda te willen kopen. Het college heeft aangegeven positief tegenover het plan van de ondernemer te staan om in het pand maximaal zestien appartementen te creëren. De verbouw van het tehuis gaan op korte termijn van start. “Met het project Hart van Kollum krijgt het hele gebied rondom de Voorstraat, Putstraat en Eskesstraat een enorme kwalitatieve opwaardering die het verdient”, aldus Visser. Het gebied vormt straks een aantrekkelijke toegangspoort tot de Voorstraat. Deze winkelstraat krijgt aan het eind, waar het overgaat in de Mr Andreaestraat ook een forse opwaardering met de ontwikkeling van de Mr Andreaepassage. Hiervoor worden onder andere panden gesloopt en nieuwe winkelruimten gebouwd.

Geef een reactie