De jeugd en hun verwachtingen over het leven op het platteland in 2025

REGIO – Onder het thema: youth and their expectations of living in the countryside in 2025! organiseren de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. dit jaar een Engelstalig Policy Forum op donderdag 26 mei 2011. De vier gemeenten zijn gezamenlijk leadpartner van het EU-project Vital Rural Area. Vanaf 09.00 tot 17.00 zullen er in MFC de Beijer te Rinsumageast diverse speeches en workshops worden gegeven. Doel van het Policy Forum is inzicht te krijgen in de verwachtingen van de jeugd over het leven op het platteland in 2025. Daarnaast wordt ingegaan op de resultaten van het project in Noordoost Fryslân, zoals het ambitieuze Masterplan Netwerk Noordoost, waarin de regio samenwerkt met de Provincie Fryslân en een streekhuis vormgeeft. Er worden meer dan 100 gasten uit 6 verschillende landen verwacht. Daarnaast komen er 45 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Tijdens het Policy Forum komen diverse sprekers aan bod. Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel en Eise van der Sluis, gemeentesecretaris van Achtkarspelen, gaan in hun toespraak in op de plannen voor de regio Noordoost Fryslân en laten zien hoe ondernemers, onderwijs en overheid samen dwaande zijn om de toekomstdromen van de regio waar te maken. Ook zullen de Jonge Friezen Foarút aanwezig zijn om hun visie op dit thema te geven.

Tevens houdt Ben Woldring, bekend van www.bellen.com een keynote speech. De 26- jarige succesvolle ICT-ondernemer wordt gezien als een voorbeeld dat de jeugd in staat is om succesvol te kunnen ondernemen in zogenaamde krimp-gebieden, oftewel: rural areas.
Tijdens het middagprogramma worden er diverse workshops gegeven door sprekers uit Nederland, België en Denemarken.

Het forum wordt gepresenteerd door Bouwe de Boer, energiecoördinator bij de Gemeente Leeuwarden en is via de website www.vitalruralarea.eu live te volgen.

Vital Rural Area, afgekort Vital,  is een EU-samenwerkingsverband van dertien partners uit 6 landen rondom de Noordzee en richt zich op sociaal-economische impulsen voor plattelandregio’s. Binnen dit samenwerkingsverband zijn 3 werkpakketten opgezet waarbij de partners onderling informatie en ideeën uitwisselen en deze in projecten omzetten. De projectpartners richten zich op het versterken van MKB-bedrijven, regiomarketing en het optimaliseren van het voorzieningenniveau door middel van moderne ICT-toepassingen.

Geef een reactie