Combinatie van aannemers voor aanleg Noordwesttangent

FRYSLÂN – De opdracht van de provincie Fryslân voor de aanleg van de Noordwesttangent gaat naar de combinatie van aannemers KWS Infra B.V. / Van Hattum en Blankevoort B.V. Met ruim tien miljoen euro waren zij de laagste inschrijving. Twee aannemers waren nog lager, maar voldeden niet aan de inschrijvingseisen. Tegen deze gang van zaken is bezwaar aangetekend, maar de rechtbank heeft dat afgewezen. De aanbesteding was op 1 december vorig jaar en leverde 10 inschrijvingen op. 

Over de planning van de werkzaamheden op korte termijn kan de Provincie nog weinig zeggen. De eisen waar het werk aan moet voldoen, staan in een contract. De aannemer maakt op basis van die eisen het ontwerp en ook de planning. De Noordwesttangent wordt uiterlijk op 15 november 2013 opgeleverd. En voor de rotondes bij Koarnjum en Jelsum is dat 1 juli 2014.

De Noordwesttangent Leeuwarden (N398) is een nieuwe weg tussen Stiens en Marsum. Met deze weg krijgt Noord-Fryslân een directe aansluiting op de N31. En via de toekomstige Haak om Leeuwarden ook op de A32. Harlingen en Heerenveen zijn dan veel gemakkelijker te bereiken.

Aanleiding voor de Noordwesttangent is de slechte bereikbaarheid van Noord-Fryslân. Dit komt door verkeersproblemen rondom Leeuwarden. Om files bij Leeuwarden te vermijden gaan steeds meer automobilisten op zoek naar alternatieve routes en dat is meestal door het landelijke gebied. Deze routes zijn niet berekend op veel extra verkeer. Dit veroorzaakt steeds meer onveilige situaties en overlast voor omwonenden. Informatie over de Noordwesttangent verschijnt op www.vrij-baan.nl

Geef een reactie