Bouwen zonder welstandscriteria leidt vaak tot traditionele bouw

DOKKUM – Uit een evaluatie van de gemeente Dongeradeel is gebleken dat men bij welstandsvrij bouwen toch vaak kiest voor traditionele bouw. Ook blijkt dat vrijwel iedereen het belangrijk vindt dat enige afstemming in het uiterlijk tussen de verschillende woningen plaatsvindt.


Woonwijk De Trije Terpen
De gemeenteraad heeft een aantal jaar geleden voor het eerst besloten een deel van de woonwijk De Trije Terpen vrijwel zonder welstandscriteria te realiseren. Dit houdt in dat er voor een deel van De Trije Terpen geen regels zijn gesteld aan het uiterlijk van de te bouwen woningen. Op deze manier konden toekomstige bewoners naar eigen wensen en inzicht een huis ontwerpen. De welstandsvrije woningen moesten wel voldoen aan de regels van het bestemmingsplan, de bouwverordening en het Bouwbesluit. Inmiddels zijn alle welstandsvrije woningen in De Trije Terpen gerealiseerd. Het wel of niet welstandsvrij bouwen is een vraag die veel discussie oplevert, zowel in de gemeente als buiten de gemeente. Om te beoordelen of het welstandsvrije bouwen in Dongeradeel een succes is, is het project geëvalueerd door de gemeente.

Enquête
De gemeente Dongeradeel heeft door middel van een enquête de meningen van de bewoners, omwonenden, architecten en ambtenaren gepeild over de welstandsvrije woningen in De Trije Terpen. Uit de enquête is gebleken dat men graag vrijheid wil in de vorm van welstandsvrij bouwen, maar vaak toch kiest voor traditionele gebouwde woningen. Dit is terug te zien aan de woningen in het welstandsvrije gebied. De meeste woningen zijn mooi geworden, maar niet wezenlijk anders dan de woningen in de rest van de wijk. Minder regels blijken dus niet altijd tot meer creativiteit te leiden. Verder is uit de enquêtes gebleken dat de meeste ondervraagden het belangrijk vinden dat er enige afstemming plaatsvindt in het uiterlijk tussen de verschillende woningen. De bewoners geven aan dat de mogelijkheid tot welstandsvrij bouwen een belangrijke reden is geweest om een kavel te kopen.

Conclusie
Uit de evaluatie blijkt dat mensen vrijheid willen én tegelijkertijd willen dat de woningen in zekere mate bij elkaar passen. Er wordt daarom aanbevolen om toch voor enige samenhang binnen een gebied te zorgen door in ieder geval een paar welstandscriteria op te stellen. Deze welstandscriteria kunnen bijvoorbeeld in overleg met de bewoners worden opgesteld, zodat men zelf mee kan denken over het uiterlijk van de buurt. Als er geen welstandscriteria worden vastgesteld kan dit leiden tot rommelige gebieden. De bewoners, omwonenden en potentiële toekomstige kopers zullen dit zelf ook niet waarderen. Een paar welstandscriteria is dus in ieders belang!

Geef een reactie