Biogasleiding tussen Hantumhuizen en Leeuwarden

DOKKUM – Tussen Hantumhuizen en Leeuwarden wordt een biogasleiding aangelegd. Het bedrijf Stedin heeft hiervoor bij de gemeente Dongeradeel een vergunningaanvraag ingediend. Omdat de aanleg van deze biogasleiding bijdraagt aan een duurzame energievoorziening juicht het college van Dongeradeel deze ontwikkeling toe. Het college stemde deze week dan ook in met het plan van Stedin.

Door verschillende boeren in Noordoost Friesland wordt biogas geproduceerd. De functie van de biogasleiding is om dit biogas af te voeren naar een biogaszuiveringsinstallatie. Deze installatie komt in Stiens te staan. De installatie zorgt ervoor dat het biogas gezuiverd wordt, zodat het gas de juiste kwaliteit krijgt om geïnjecteerd te worden in de bestaande gasleiding. Zo wordt er op een efficiënte manier een bijdrage geleverd aan een duurzame energievoorziening.

Het produceren van biogas is in opkomst. Verwacht wordt dat in de toekomst steeds meer boeren dit biogas zullen produceren en dat het biogasleidingnet verder wordt uitgebreid.

Geef een reactie