Bestemmingsplan ‘De Westereen-east’ kan worden uitgevoerd.

DE WESTEREEN – De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in het beroep dat door diverse appellanten was ingediend tegen de uitvoering van het bestemmingsplan De Westereen-east’ . De uitspraak betekent dat de ontwikkeling van het bestemmingsplan doorgang kan vinden.

Dit betekent dat planologisch niets de aanleg van de rondweg, de uitgifte van bedrijventerreinen, de verkoop van bouwkavels en de aanleg van sportterreinen meer in de weg staat en dat dit door de gemeente Dantumadiel met de grootst mogelijke spoed ter hand wordt genomen.

Geef een reactie