Baggeren voor betere bereikbaarheid Workum en Leeuwarden

LEEUWARDEN/WORKUM – In september starten baggerwerkzaamheden in Workum en Leeuwarden. De vaarwegen It Soal in Workum en de Wide Greons in Leeuwarden worden verdiept. Hiermee wil de provincie de havens en bedrijven van beide steden beter bereikbaar maken voor de beroepsvaart.

Workum

Aannemer Van der Meulen Woudsend BV verdiept It Soal in Workum. Deze vaarweg loopt van de sluis Workum naar het IJsselmeer. De vaargeul is straks 2,8 meter diep, nu is dat 2,5 meter. Ook het slib naast de geul wordt verwijderd, zodat het minder snel terugstroomt in de geul. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De provincie en It Fryske Gea hergebruiken de vrijgekomen grond voor de aanleg van een zandbank voor de kust van Workumerwaard. Deze zandbank dient als een vooroever om de golven te breken.

Leeuwarden

Aannemer Jansma Wegen en Milieu BV verdiept de Wide Greons, de Tynje en het Nieuwe Kanaal in Leeuwarden. De vaargeul, die van de Tweede Kanaalsbrug tot het Van Harinxmakanaal loopt, krijgt een diepte van 3,6 meter. Daarnaast wordt de verontreinigde grond uit de vaarwegen verwijderd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei 2012 klaar. Een gedeelte van de grond wordt  na een speciale behandeling opnieuw gebruikt als wegfundering voor de Noordwesttangent. Dit is de nieuwe weg ten noorden van Leeuwarden. Door deze behandeling kan er geen verontreiniging in het milieu terechtkomen.

Financiering

Beide baggerprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Rijk.

Geef een reactie