Armoedebestrijding Fryslân boekt succes

FRYSLÂN – Vanaf 2007 zijn er in Fryslân 22 projecten uitgevoerd om de armoede te bestrijden. Er is in totaal € 3.2 miljoen aan uitgegeven. Door deze projecten zijn er in Fryslân minder mensen financieel en sociaal in de problemen gekomen. Dat concludeert de Taskforce Armoedebestrijding in haar eindrapportage. Door het provinciaal armoedebeleid zijn er meer projecten gestart om armoede te bestrijden. Ook is de samenwerking tussen de partijen die zich inzetten voor armoedebestrijding beter geworden.

Gedeputeerde Piet Adema is blij met het resultaat. “Deze aanpak zorgt ervoor dat kinderen gewoon kunnen sporten. Dat ouderen worden geholpen aan werk. Friezen voorlichting krijgen om te voorkomen dat ze in de schulden komen. Ook kan er bij urgente nood direct geholpen worden. Zo wordt de armoede bestrede. Want armoede is iets dat niemand verdient.“

Vanaf juli 2007 is er een taskforce Armoedebestrijding. Deze taskforce beoordeelt projecten en stimuleert samenwerking tussen gemeenten en instellingen. Voorzitter Klaske van de Berg. “Een belangrijk resultaat is dat door provinciale inzet armoede meer op de kaart staat in Fryslân. Gemeenten en organisaties werken meer samen. Ze bereiken zo meer succes dan alleen te werken.“ De Taskforce vindt dat ze nog een taak heeft. ”Onze kennis en expertise kunnen we inzetten om gemeenten te adviseren om armoede nog beter te bestrijden.” Ook wil de Taskforce graag dat de provincie gemeenten blijft ondersteunen bij armoedestrijding. Ik zou het mooi vinden als de provincie bijeenkomsten organiseert waar kennis en kunde uitgewisseld kan worden.”

Onderzoek van Partoer laat zien dat in 2010 het aantal huishoudens langer dan vier jaar met een minimum inkomen met 0.9% gedaald is ten opzichte van 2005. Ook is het aantal huishoudens met laag inkomen met 2.5% gedaald.

Geef een reactie