Afsluitdijk voldoet niet aan veiligheidsnorm voor overstromingen

FRYSLÂN – De Afsluitdijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen voor overstroming. Dit blijkt uit de wettelijk verplichte toetsing op veiligheid. Deze toetsing is een soort APK keuring voor waterkeringen. De provincies Fryslân en Noord-Holland hebben dit vandaag per brief gemeld aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

De Afsluitdijk wordt beheerd door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. Bij de vorige toetsing werd ook niet aan de norm voldaan. Verder voldoen de sluiscomplexen en de spuimiddelen niet aan de veiligheidsnormen. De provincies vragen de staatsecretaris op korte termijn inzicht te geven in de maatregelen die het Rijk wil treffen om weer aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Geef een reactie