Aanpak verpauperde panden Dongeradeel

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil actie ondernemen tegen verpauperde panden. Het college stelt daarom aan de raad voor om de excessenregeling in de welstandsnota uit te breiden, zodat verpauperde panden kunnen worden beschouwd als “in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand”. Door de uitbreiding van de excessenregeling kan de gemeente bij verpauperde panden handhavend optreden. De gemeente kan dan de eigenaar van een verpauperd pand verplichten om voorzieningen te treffen.

De aanpak van verpauperde panden sluit aan bij de wensen die dorpsbelangen in de discussie over de leefbaarheid hebben geuit en is onderdeel van het experiment beschermde dorpsgezichten. De uitbreiding van de excessenregeling heeft als doel de woonkwaliteit in de dorpen te verbeteren en op die manier te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw panden verpauperen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vitaal houden van de dorpen.

Geef een reactie