37 zienswijzen op plannen N381 Drachten – Drentse grens

DRACHTEN – De periode van inzage voor het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) en Visie Ontwerp Inrichtingsplan voor de N381 Drachten – Drentse grens is voorbij. Tot en met maandag 4 juli 2011 kon men zienswijzen op het OPIP en reacties op het Inrichtingsplan indienen. Er zijn 37 zienswijzen en zes adviezen ingediend. Op de Visie Ontwerp Inrichtingsplan zijn 26 reacties gekomen. 

Het projectteam van de N381 buigt zich nu over de zienswijzen die zijn binnengekomen op het OPIP. Een eerste algemene indruk is dat veel over geluid gaan. De meeste komen uit de directe omgeving. De zienswijzen worden samengevat en verwerkt in een reactienota. Gedeputeerde Staten (GS) behandelt deze nota in september/ oktober 2011. Nadat de reactienota door Provinciale Staten (PS) is vastgesteld, krijgen degenen die een zienswijze hebben ingediend een reactie.

Vervolg PIP
Het OPIP wordt zover dat noodzakelijk is aangepast. Dit resulteert in het Provinciaal Inpassingsplan. Deze wordt tegelijkertijd met de reactienota behandeld in GS en vervolgens door PS. Daarna ligt het PIP nog eenmaal zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Inrichtingsplan
De Gebiedscommissie N381 gaat aan de slag met de reacties op de Visie Ontwerp Inrichtingsplan. Deze worden verwerkt en waar nodig in het inrichtingsplan meegenomen. De Gebiedscommissie N381 en GS behandelen in het najaar van 2011 het Ontwerp Inrichtingsplan. Dat ligt vervolgens zes weken ter inzage. Op het Ontwerp Inrichtingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend.

Geef een reactie