‘Samenwerken is het motto’

FRYSLÂN – Organisaties en inwoners krijgen van de provincie Fryslân volop ruimte om eigen initiatieven en plannen uit te werken. Plannen die de leefbaarheid en de ‘mienskipssin’ bevorderen, hebben een streepje voor. De provincie zoekt ook nog meer dan in het verleden een hechte samenwerking met gemeenten en instellingen. Dat blijkt uit de Begroting 2012, die het college van Gedeputeerde Staten vandaag presenteert.

De Begroting 2012 bevat eigenlijk geen verrassingen. Het is de eerste begroting die het College, bestaande uit PvdA, CDA en FNP, heeft opgesteld op basis van het coalitieakkoord en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Uit die beide documenten bleek globaal al over hoeveel geld de provincie de komende jaren beschikt en aan welke doelen het College dit geld wil uitgeven. Overigens wordt niet al het geld uitgegeven: er is ook financiële ruimte voor mogelijke tegenvallers en kansen in de toekomst.

Op hoofdlijnen investeert de provincie vooral in een netwerk van voorzieningen op het gebied van de leefbaarheid op het platteland, kennis en onderwijs, cultuur, zorg, sport en welzijn. Doel is om de leefbaarheid de mienskipssin, die zo kernmerkend is voor Fryslân, een duwtje in de rug te geven. Ook wordt er geïnvesteerd in allerlei vormen van duurzame, groene energie.

De provincie zal niet alleen investeren. Er wordt ook bezuinigd en er zal meer worden samengewerkt met andere organisaties. Reden daarvoor is dat provincies in het algemeen de komende jaren minder geld krijgen van het Rijk, dat bovendien allerlei taken wil overdragen naar provincies en gemeenten met een korting op bijbehorende budgetten. Omdat de gevolgen hiervan nog niet volledig bekend zijn, voert de provincie een voorzichtig financieel beleid. De komende jaren zijn de structurele baten hoger dan de structurele lasten. Daarmee vertoont de Begroting 2012 een gezond financieel beeld.

‘Als we Fryslân de mooiste provincie van Nederland willen houden, zullen we meer en vaker moeten samenwerken’, geeft gedeputeerde Jannewietske de Vries (financiën) aan. Samenwerken is het motto, samen kun je meer en samen weet je ook meer. De Vries: ‘Dat moet lukken. Mei inoar en foar inoar, dat is ommers Fryslân?’

Geef een reactie