Vrijwilligers helpen gemeente met bomen snoeien

BURUM – Zes vrijwilligers zullen op zaterdag 11 december a.s. samen met wethouder Jelle Boerema een aantal wilgen knotten aan de Kloosterweg in Burum. Aanleiding hiervoor zijn de binnengekomen reacties van burgers op het voornemen van de gemeente Kollumerland c.a. om deze wilgen te kappen. Een groot aantal mensen wilde de bomen behouden en is daarom bereid de handen uit de mouwen te steken. 

Enige tijd geleden heeft de gemeente Kollumerland c.a. een kapvergunning aangevraagd om een aantal knotwilgen aan de Kloosterweg in Burum te kappen. Reden hiervoor is het feit dat de bomen dicht op de uitritten van percelen staan. Vanuit deze percelen is daardoor geen goed zicht meer op de weg. Om die reden moeten de wilgen vaker gesnoeid worden. Echter ontbreekt het de mensen van de buitendienst aan tijd om dit onderhoud uit te voeren. Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeersituaties ontstaan. 

Naar aanleiding van deze kapaanvraag is er door veel burgers gereageerd. Veel mensen hebben aangegeven dat zij de knotwilgen graag willen behouden. Het college heeft na beraad besloten om de kapaanvraag op te schorten en uit te kijken naar vrijwilligers die willen helpen de bomen te onderhouden.

Verschillende vrijwilligers hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Zaterdagochtend 11 december a.s. zullen zij gezamenlijk de handen uit de mouwen steken. Wethouder Jelle Boerema geeft om 9.00 uur het startsein en helpt daarna zelf ook een handje mee.

Geef een reactie