Sûdwest Frieslân een feit

SNEEK – De nieuwe gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân ondertekenen op dinsdag 7 december een samenwerkingsagenda. De gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel vormen vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. De samenwerkingsagenda is opgesteld om vanaf die datum als nieuwe gemeente een vliegende start te kunnen maken.  

In de agenda worden vier thema’s aangewezen om de ontwikkeling van Súdwest Fryslân op te pakken. Het gaat om ‘Steden en Dorpen met kracht en dynamiek’, ‘Welkom in Súdwest Fryslân’, ‘Eén met natuur, landschap en water’ en het thema ‘Fries DNA in Súdwest Fryslân’. 

Deze thema’s vormen de basis voor projecten die belangrijk zijn voor de steden en dorpen in de nieuwe gemeente. Het zijn projecten met een bovenlokaal karakter, die bijdragen aan het succes van de fusie. Hoe de projecten er precies uitzien en hoe zij worden gefinancierd, is onderwerp van gesprek tussen de provincie en het nieuwe college van b&w.

De gemeente Súdwest Fryslân bestaat uit 6 steden en 63 kernen en dorpen. Qua oppervlakte is het de grootste gemeente van Nederland. De combinatie van stedelijkheid en platteland én het omvangrijke grondgebied maken de gemeente uniek in Nederland. 

In de meer stedelijke zone bevinden zich de grote clusters van werkgelegenheid en voorzieningen. In het landelijk gebied zijn rust en ruimte te vinden. De combinatie van stedelijkheid en platteland biedt grote kansen voor een verdere groei van het toerisme. Súdwest Fryslân is de tweede gemeente van Fryslân, zowel wat betreft inwoners (82.000) als arbeidsplaatsen (30.000).

In de komende maanden werken de provincie en Súdwest Fryslân een aantal projecten concreet uit. Het kan dan gaan om het opstellen van dorpsvisies, de aanleg van nieuwe infrastructuur of glasvezelkabel en de versterking van waterfronten, toegangspoorten (sluis bij Stavoren) en stadscentra

Geef een reactie