Provinciale Staten nemen afscheid van griffier Bijlsma

FRYSLÂN – Provinciale Staten (PS) hebben in hun vergadering van 10 november 2010 officieel afscheid genomen van Statengriffier Oeds Bijlsma. Bijlsma is per 1 oktober 2010 benoemd als directeur beleid bij de provincie Fryslân. Vanaf de instelling van het dualisme in 2003 was hij griffier van Provinciale Staten. In zijn toespraak bij het afscheid noemde Commissaris van de Koningin Jorritsma de bijdrage die Bijlsma heeft geleverd aan het zelfbewustzijn van PS sinds de invoering van het dualisme. Namens Provinciale Staten voerde de nestor Versteeg het woord.

Versteeg complimenteerde Bijlsma met zijn politieke antenne. Bijlsma zelf gaf aan dat hij in zijn nieuwe baan als directeur beleid vooral aandacht zal hebben voor de communicatie tussen het college en de organisatie aan de ene kant en PS aan de andere kant en het ruimte geven aan elkaar. Tot er een nieuwe statengriffier is benoemd treedt adjunct-griffier Geeske Kraak op als waarnemend griffier.

Geef een reactie