Mear enerzjy mei minder wynmûnen

FRYSLÂN – Meer energie met minder windmolens, dat wil de provincie Fryslân. Tot 2020 wil Fryslân ruimte geven aan 400 Megawatt aan windmolens. Dit is ongeveer 5,5% van de energiebehoefte in 2020. Delen van Fryslân krijgen geen windmolens. Oude molens maken plaats voor minder nieuwe windmolens. Gedeputeerde Hans Konst: ‘De keuze voor windenergie staat niet ter discussie. We zien windenergie als één van de meest haalbare vormen van duurzame energie op dit moment. Wij willen zoveel mogelijk windenergie op wekken, maar het Friese landschap wel mooi houden.” Gedeputeerde Staten hebben hun visie op windenergie vastgesteld.

Fryslân wil veel energie duurzaam opwekken. Nu wordt ongeveer 56% van de duurzame energieproductie in Fryslân opgewekt door windmolens. Windenergie betekent ook werk voor de Friezen. Energie uit wind is de komende twintig jaar nog nodig om op een verantwoorde manier stroom te maken voor Friese bedrijven en huishoudens. We moeten rekening houden met hoe de windmolens staan in het Friese landschap. Dit betekent dat niet overal in Fryslân nieuwe windmolens mogen komen.

De nieuwe generatie windmolens zijn hoger en breder en vallen daardoor extra op in het landschap. Daarom wil de provincie ze alleen plaatsen in gebieden waar veel wind waait en waar ze het beste passen in het landschap. Denk daarbij aan delen van het kleigebied en bij de entree van Fryslân bij de afsluitdijk in het IJsselmeer .

Moderne windmolens zijn groter dan hun voorgangers en leveren in verhouding veel meer stroom op. Zodra nieuwe molens worden gebouwd, moeten oude windmolens weg. Hans Konst: “Wij willen met minder molens meer energie opwekken. Hiervoor hebben wij de medewerking van huidige windmoleneigenaren nodig. Gezamenlijk hebben zij hiervoor al een aanbod gedaan. Daar zijn we blij mee.”

De opbrengsten uit windenergie moeten zoveel mogelijk ten goede komen aan de lokale economie. Mogelijk kan dit bijdragen aan het in stand houden van voorzieningen. Inwoners of dorpsverenigingen moeten daarom mee kunnen doen in projecten voor nieuwe windmolens. Daarnaast kan het bijdragen aan het draagvlak voor deze projecten onder de lokale bevolking.

De visie van Gedeputeerde Staten wordt eerst besproken met gemeenten en belangengroepen. Ook Provinciale Staten wordt gevraagd de uitgangspunten te onderschrijven. Vervolgens wordt een ontwerpstructuurvisie gemaakt. Deze wordt in procedure gebracht (inclusief inspraak).

Geef een reactie