JSF landt mogelijk op Leeuwarden

LEEUWARDEN – Binnen de geluidszone van de luchtmachtbasis Leeuwarden is het stationeren van de JSF redelijkerwijs mogelijk. Dit geldt op grond van de huidige inzichten. Er blijft wel onzekerheid over de exacte geluidbelasting van de mogelijke opvolger van de F-16. Via metingen is dit in praktijk in de gaten te houden. Dit kan het vliegen binnen de geluidsgrenzen waarborgen. Dat is de uitkomst van een oordeel over het eerdere geluidsonderzoek door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR).

Deze second opinion is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Opdrachtgevers zijn de betrokken gemeenten, provincie Fryslân en het ministerie van Defensie. Aanleiding was de ongerustheid in de regio dat de JSF meer geluid zou maken dan het NLR becijferde.

Gedeputeerde Piet Adema is positief dat dit niet het geval lijkt te zijn. “De vliegbasis in Leeuwarden hoort bij Fryslân. De basis en de stad zijn met elkaar vergroeid. De vliegbasis is een van de grootste werkgevers van Fryslân. Dit rapport toont aan dat de JSF hier zou kunnen vliegen. Er zijn nog onzekerheden, daarom is een meetprogramma bij de komst van de JSF van belang. We staan voor het leefgenot van de omwonenden. Dat gaat al jaren goed samen. Ik heb er vertrouwen in dat dit in de toekomst zo blijft”; zo zegt gedeputeerde Piet Adema.

Second opinion

Het RIVM heeft verhelderd dat de geluidsmetingen aan de JSF bij de luchthaven Edwards (VS, 2008) tot nu toe de best beschikbare geluidsmetingen zijn. Andere betrouwbare metingen zijn er wereldwijd niet. De berekeningen over hoe goed de JSF binnen de geluidszone past, zijn door het NLR goed uitgevoerd. Bij analyse van de geluidmetingen bij Edwards zijn er echter nog enkele onzekerheden. Het weer bij die metingen was anders dan gemiddeld in Nederland. Dit bemoeilijkt de precieze vertaling van die metingen naar de Nederlandse situatie.

Meer zekerheid is te bereiken met aanvullende metingen. Die zijn – zeker op korte termijn – moeilijk te realiseren. Het is beter om in de praktijk bij de vliegbasis Leeuwarden de geluidbelasting te bewaken en te monitoren. Tegelijk is het verstandig ook het gebruik van de basis te monitoren. Piet Adema: “Hier zetten wij nadrukkelijk op in”.

Het rapport biedt geen nieuwe gegevens over de inpasbaarheid van de JSF in Volkel, net als Leeuwarden in beeld als thuisbasis van de mogelijke opvolger van de F-16. Volkel wilde niet meedoen aan extra geluidsonderzoek.

Geef een reactie