Jongeren helpen bij de Friese Fiets APK

DRACHTEN – Vandaag zijn op het Gomarus College Drachten de fietsen van 275 jongeren gecontroleerd tijdens de Friese Fiets APK. De fietsen moeten voldoen aan verkeersveiligheidseisen. Na goedkeuring wordt een APK-sticker opgeplakt. Kapotte fietslampjes worden direct vervangen door nieuwe. Jongeren van het Fries Jeugd Parlement 2010 en wethouder Marjan van der Aart-Drost van de gemeente Smallingerland deelden vanochtend nieuwe lampjes uit. Doel van de actie is om jongeren bewust te maken van het belang van veilig fietsen en goede verlichting, juist in de donkere wintermaanden.

Fries Jeugd Parlement

Het uitdelen van de fietslampjes is onderdeel van de campagne ‘Friesland verlicht’, bedacht door de commissie Orde en Veiligheid van het Fries Jeugd Parlement 2010. Jaarlijks vindt het Fries Jeugd Parlement plaats. Scholieren kruipen dan drie dagen lang in de huid van een Statenlid en spelen het bestuur van de provincie na. In totaal is € 2.500 beschikbaar en commissies kunnen voorstellen indienen. Op de laatste dag mogen de leden stemmen. Dit voorstel werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. Het echte college van Gedeputeerde Staten heeft vervolgens ook ingestemd en de financiën toegekend.

Friese Fiets APK

De actie is gekoppeld aan de Friese Fiets APK. Dit jaar is de Fiets APK van 1 oktober tot 31 december 2010 op middelbare scholen. Het is een project van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en Veilig Verkeer Nederland (VVN). De fiets wordt kosteloos op belangrijke veiligheidspunten als remmen en verlichting gecontroleerd. Een enkele kleine reparatie wordt ter plekke uitgevoerd. Grotere reparaties worden later tegen gunstig tarief gedaan. Halfords Tjepkema uit Drachten hielp bij de Fiets APK op het Gomarus College. Meer informatie over de Friese Fiets APK is te vinden op www.fietsapk.nl

Geef een reactie