Het Bildt wil Krol langer als burgemeester

SINT ANNAPAROCHIE – Commissaris van de Koningin John Jorritsma en de gemeenteraad van het Bildt willen dat Gerrit Krol tot medio 2014 waarnemend burgemeester van de gemeente blijft. De heer Jorritsma zal dit bespreken met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Commissaris van de Koningin heeft donderdag overlegd met de gemeenteraad over de burgemeestersvacature. De functie kwam vrij in april. Dit najaar bleek dat zich onvoldoende goede kandidaten hadden gemeld. De Commissaris van de Koningin vermoedt dat de discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente de animo heeft beperkt.

Tegelijk bleek dat de heer Krol zich als waarnemend burgemeester uitstekend thuis voelt in de gemeente waar hij geboren is. Ook de raad is tevreden over zijn functioneren. Vandaar dat de heer Jorritsma en de raad na overleg met de heer Krol het liefst voor de praktische oplossing kiezen om de waarneming te verlengen tot na de lokale verkiezingen van 2014. Daarvoor is goedkeuring van de minister nodig.

In 2014 kan de minister besluiten om de vacature opnieuw open te stellen als duidelijk is dat de gemeente het Bildt zelfstandig blijft. Het Bildt wil dat graag, maar dan moet de komende jaren wel blijken dat samenwerking met de drie buurgemeenten toekomst heeft.

De Commissaris vindt het in de gegeven situatie niet verantwoord om een nieuwe sollicitatieprocedure te starten. Hij wil niet het risico lopen dat een nieuwe burgemeester snel moet vertrekken als het Bildt zijn zelfstandigheid zou verliezen.

De heer Jorritsma heeft donderdag geconcludeerd dat de raad unaniem positief is over deze constructie.

Geef een reactie