Gedeputeerde Schokker neemt boek “Stille Strijders” in ontvangst

FRYSLÂN – Vanmorgen heeft Gedeputeerde Tineke Schokker de levensverhalenbundel van 10 allochtone vrouwen in ontvangst genomen. Deze “Stille Strijders” vertellen in dit boek hoe zij geïntegreerd zijn in Nederland. Duidelijk blijkt dat hiervoor stappen nodig zijn van 2 kanten.

Met hun ervaring gaan de “Stille Strijders” in 2011 aan het werk. Zij gaan daarvoor met andere allochtone vrouwen over hun ervaringen in gesprek. Eigen ervaringen zijn het beste voorbeeld om anderen te inspireren. Verder zijn uitnodigingen ontvangen om spreekbeurten te houden. Deze komen onder andere van het Friesland College, Vluchtelingenwerk en de Lions. Gedeputeerde Tineke Schokker heeft vertouwen in de overtuigingskracht van deze sterke vrouwen. Het boek is tot stand gekomen met ondersteuning van het Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling Partoer.

Geef een reactie