Friese Anjer voor Herma Bovenkerk

KOUDUM РHerma Bovenkerk uit Koudum krijgt dit jaar de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ze ontvangt de prijs vanwege haar jarenlange inzet om de beeldhouwkunst te stimuleren. Zo heeft ze in Koudum het bloeiende Beeldhouwcentrum opgezet. Ook geeft ze daar les, organiseert ze beeldententoonstellingen en een jaarlijkse kunstroute. De uitreiking van de Friese Anjer is op 10 december in Leeuwarden, door Commissaris van de Koningin de heer J.A. Jorritsma, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Frysl̢n.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur. De prijs bestaat uit een speld en een bedrag van 2500 euro. De speld is gemaakt door kunstenares Antonia Talamini en uitgevoerd door edelsmid Els Naeyé.

Wat het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds in het bijzonder in Herma Bovenkerk aanspreekt, is het enthousiasme dat ze uitstraalt. Dat is mede de basis voor het succes van het Beeldhouwcentrum. Bovendien weet ze dit ook over te brengen op haar cursisten – onder wie veel jongeren – en een grote groep vrijwilligers.

Eerdere prijswinnaars van de Friese Anjer zijn: Rients Gratama, Oerolfestival, Iepenloftspul Jorwert, Frysk Fanfare Orkest, Thom Mercuur, Dansgroep Duende, Centrum voor Film, Stellingwarver Schrieversronte, Johan de Jong, Nanne Kalma, Fries Aardewerkbedrijf Tichelaar uit Makkum, het Fries Scheepvaart Museum, Jos Thie, Corina van Eijck (Opera Spanga), Ben Scheper (Stichting Hothouse Redbad), Bernard Smilde, Baukje Wytsma, keramiekmuseum Princessehof en Hindrik van der Meer.

 

Geef een reactie