Fries waterproject succesvol in Mozambique

FRYSLÂN/MOZAMBIQUEIn Mozambique werken Friese partijen samen met Mozambikaanse gemeenten aan veilig drinkwater en sanitatie. Dit gebeurt met het Friese project ‘Schoon water voor Mozambique.’ Zo worden er bijvoorbeeld toiletgebouwen gebouwd op scholen. De eerste gebouwen staan er al en worden goed gebruikt. 

Gedeputeerde Schokker bekeek de resultaten ter plekke. In Mozambique bezocht zij van 29 november tot en met 3 december een conferentie. De gedeputeerde ging langs bij het projectkantoor in Xai Xai en bekeek diverse scholen waar toiletten gebouwd zijn. Namens de Friese partijen ondertekende de gedeputeerde een samenwerkingsovereenkomst. De Friese partijen bestaan uit de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en de Friese gemeenten. De overeenkomst is gesloten met vier gemeenten in Mozambique en het Mozambikaanse ministerie van Openbare Werken. Het project ontvangt een financiële bijdrage vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De gedeputeerde zag dat het Friese project zijn vruchten afwerpt: “Goed om ter plekke te horen en te zien dat het project echt resultaten geeft. Met dit project helpen wij de gemeenten in Mozambique op het gebied van riolering, afval en samenwerking met de bevolking. Zo kunnen ze een organisatie opbouwen die ook na afloop van het project de werkzaamheden voortzet en uitbreidt. Het project vult ons millenniumdoel ‘veilig drinkwater en sanitatie’ goed in.” 

Het Friese project is actief in de steden Chokwe, Inhambane, Maxixe en Xai Xai. De gemeentebesturen van de vier steden in Mozambique zien het belang van schoon drinkwater voor hun bevolking. In Mozambique poepen en plassen de schoolkinderen vaak nog op een hoek van het schoolplein. Handen wassen is door gebrek aan schoon water bijna onmogelijk. Hierdoor worden veel kinderen ziek. Het grondwater wordt vervuild, maar wel gebruikt als drinkwater.

Meer weten? Kijk dan op www.schoonwatervoormozambique.nl.

Geef een reactie