Duizend jaar oud verhaal Friese boeren bij Anjum

ANJUM – Honderden lagen van een terp ten oosten van Anjum vertellen het verhaal van de Friese boeren die hier 1000 jaar geleden leefden. Dankzij archeologisch onderzoek kunnen we dat verhaal nu doorvertellen. Het is vastgelegd in een rijk geïllustreerd boek dat vrijdag 3 december door professor Daan Raemaekers van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden aan Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân, en Tytsy Willemsma, wethouder van de gemeente Dongeradeel. 

De boekpresentatie in “De Dobbe” (Mounebuorren 11) te Anjum is voor geïnteresseerden vrij toegankelijk. Voorafgaand aan de presentatie verzorgt projectleider Johan Nicolay een toelichting op de resultaten van het onderzoek. Het programma begint om 15.00 uur. 

Het archeologisch onderzoek bij Anjum vond plaats in de zomer van 2006. Het is het eerste in een reeks van opgravingen. Dat gebeurt om meer te weten te komen over de voormalige terpbewoners en de staat waarin de terpen momenteel verkeren. Het meerjarig onderzoek wordt uitgevoerd door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De provincie Fryslân ondersteunt het onderzoek financieel. Provinciaal archeoloog Gilles de Langen is bij het onderzoek betrokken. 

Een millennium geleden woonden en werkten Friese boeren op de nog onbedijkte kwelder bij Anjum. Hun boerderijen stonden op uit zoden opgebouwde verhogingen. De nederzetting groeide geleidelijk uit tot een omvangrijke dorpsterp, die echter na enkele honderden jaren weer verlaten werd. Archeologen vonden veel aardewerk, scheepshout, bronzen mantelspelden en zelfs een prachtig bewaard stuk textiel.

Geef een reactie