Digitale voorzieningen maken samenleving sterker

FRYSLÂN – De provincie Fryslân gaat onderzoeken hoe digitale voorzieningen kunnen bijdragen aan een sterkere samenleving. Samen met partners wil de provincie kijken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van digitale ontwikkelingen. Dat moet bijdragen aan een nog betere kwaliteit van leven in Fryslân en een sterkere economische groei.

Eurocommissaris Neelie Kroes lanceerde in mei van dit jaar de Digitale Agenda Europa. Dat is een programma om de mogelijkheden van digitale toepassingen optimaal te gebruiken. Dat programma heeft de provincie vertaald naar een Digitale Agenda Fryslân. Fryslân loopt daarmee voorop in Europa.

Voor Fryslân liggen er grote kansen in digitalisering. Veranderingen in de bevolkingssamenstelling hebben gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale voorzieningen. Dat heeft zijn neerslag op de leefbaarheid in vooral de dorpen. Met digitale toepassingen liggen er nieuwe mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van Fryslân te behouden.

De komende maanden buigt de provincie zich over de vraag hoe digitale diensten en voorzieningen bij kunnen dragen aan verschillende onderwerpen. Dat betreft belangrijke thema’s als toerisme, duurzame energie, watertechnologie, cultuur, sociale cohesie en krimp, talentontwikkeling en innovatieversterking. Die thema’s kunnen een impuls krijgen met digitale voorzieningen. Een voorbeeld is telegeneeskunde: medische hulp op afstand.

De komende maanden werkt de provincie de Digitale Agenda Fryslân verder uit. Daarbij kijkt ze hoe nieuwe, digitale diensten en voorzieningen een plek kunnen krijgen in bestaande maatschappelijke ontwikkelingen. Daarvoor zal de provincie ook de samenwerking met andere Friese en Europese partners zoeken.

Geef een reactie