De Groene Zaak en Friese overheden praten over duurzaam ondernemen

FRYSLÂN – Op de Dag van de Duurzaamheid (donderdag 11 november) organiseren De Groene Zaak en de provincie Fryslân een rondetafelgesprek over duurzaam ondernemen. Het gesprek zal gaan over het versnellen van de verduurzaming van de Nederlandse economie in het algemeen en de Friese economie in het bijzonder. Aan het gesprek nemen enkele koplopende bedrijven en Friese overheden deel.

Doel van het gesprek is zicht te krijgen op de huidige praktijk van duurzaam ondernemen en duurzaam inkopen. Onder leiding van gespreksleider Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak, wisselen de deelnemers ervaringen uit. Ook verkennen ze de mogelijkheden om een impuls te geven aan de ontwikkeling en de toepassing van duurzame innovaties. Ten slotte onderzoeken ze welke belemmeringen zich momenteel voordoen bij het in praktijk brengen van duurzaam ondernemen en duurzaam inkopen.

De Groene Zaak is een platform van bijna tachtig grote en middelgrote ondernemingen die koploper zijn in duurzaam ondernemen. Ze verenigt bedrijven die de ambitie hebben om de Nederlandse economie sneller duurzaam te maken. De Groene Zaak werkt nauw samen met politiek en overheid, omdat ze de kennis en beleidsmatige ondersteuning van de overheid cruciaal vindt voor een snellere verduurzaming. Het Friese rondetafelgesprek van 11 november is het eerste van een serie gesprekken in heel Nederland.

Het verduurzamen van de Friese samenleving staat al enkele jaren hoog op de agenda van de provincie. Het stimuleren van duurzame innovaties en de voorbeeldfunctie van de provinciale organisatie spelen hierin een belangrijke rol. De provincie ziet De Groene Zaak als een waardevolle gesprekspartner voor het realiseren van haar ambities.

Geef een reactie