Dantumadiel organiseert informatieavond Teeling Petfood BV

DAMWALD - De gemeente Dantumadiel organiseert op dinsdag 16 november a.s. om 20.00 uur een informatieavond over Teeling Petfood BV. Tijdens deze avond wordt de gevolgde handhavingprocedure uitgelegd en de huidige stand van zaken toegelicht.

De informatieavond vindt op 16 november a.s. plaats in de grote zaal van Chinees Indisch Restaurant Lian, Statsjonswei 1 te Feanwâlden. De zaal is vanaf 19.45 uur geopend. De mensen die schriftelijk een klacht hebben ingediend, direct aanwonenden, verenigingen van dorpsbelangen Feanwâlden e.o. en Noardburgum zijn door een brief of e-mail persoonlijk uitgenodigd. Alle mensen die telefonisch hun klacht hebben doorgegeven en geen brief of e-mail hebben ontvangen, worden bij dezen ook van harte uitgenodigd.

Geef een reactie