Burgers beloond voor opruimen zwerfafval

KOLLUM – Op donderdag 9 december 2010 heeft wethouder Schaafstal van de gemeente Kollumerland c.a. drie inwoners van de gemeente in het zonnetje gezet vanwege hun inzet bij het schoonhouden van de openbare ruimte. In het kader van de landelijke zwerfafvaldag van Nederland Schoon spelde de wethouder aan de genomineerden een zogenaamde ZAP-speld op en overhandigde hen de bijbehorende oorkonde. ZAP is de afkorting van Zwerf Afval Pakker. De vrijwilligers hebben zich met name ingezet voor het schoonhouden van de sportvelden en de omgeving van de sportterreinen in de gemeente.

Op de tweede donderdag van december zetten tientallen gemeenten in heel Nederland mensen in het zonnetje, die zich het afgelopen jaar op eigen initiatief hebben ingezet om hun omgeving zwerfafvalvrij te maken. In Kollumerland waren dat dit jaar de heren Sj. Dijkstra en H. de Jong van de v.v. WTOC en de heer A. van der Wal van de Friese Boys.

De gedecoreerden ontvingen uit handen van de wethouder ook een afvalgrijper en een handige sleutelhanger met een rol plasticzakken. Op die manier wordt het hen makkelijker gemaakt hun verdienstelijke werk voort te zetten. Op de bijeenkomst in het gemeentehuis waren ook de genomineerden van vorig jaar aanwezig, met wie de ervaringen van het afgelopen jaar werden doorgenomen. 

Hoewel de gemeente ten opzichte van buurgemeenten goed scoort blijft de aanpak van het zwerfafval belangrijk. Wanneer zwerfafval niet wordt opgeruimd kan het grote schade aanrichten aan het ecosysteem. De aanwezigen waren het er over eens dat ouders en scholen doordrongen moeten zijn van de noodzaak met name de jeugd goed te begeleiden bij de aanpak van dit probleem.   

De wethouder sprak aan het eind van de bijeenkomst de hoop uit dat het aantal ZAP’ers zich de komende jaren zo uitbreidt dat de raadszaal te klein wordt als locatie voor deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst.

Wilt u ook actief meewerken aan het schoonhouden van uw leefomgeving? Neem dan contact op met de afdeling Openbare Werken van de gemeente Kollumerland c.a. via tel. 0511-458888

Geef een reactie