Apotheker tijdelijk burgemeester Súdwest-Fryslân

REGIO РDe heer Hayo Apotheker gaat vanaf 1 januari volgend jaar aan de slag als waarnemend burgemeester van S̼dwest-Frysl̢n. Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft hem gisteren benoemd. Dit gebeurde na overleg met vertegenwoordigers van de partijen uit de nieuwe gemeenteraad.

De gemeente Súdwest-Fryslân ontstaat door het samengaan van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. In de eerste helft van volgend jaar start de nieuwe gemeenteraad de procedure die moet na de zomer leiden tot een burgemeester die benoemd is door de Kroon. Als die is aangesteld, eindigt de waarneming door de heer Apotheker.

De heer Apotheker (60, D66) is sinds februari waarnemend burgemeester van Sneek. De post in Sneek kwam jaar vrij toen burgemeester Arno Brok naar Dordrecht vertrok. Het fusieproces van de vijf gemeenten was op dat moment al ver gevorderd. Vandaar dat de heer Jorritsma in overleg met de fractievoorzitters de voorkeur gaf aan een waarnemer in Sneek.

De waarnemer moest bereid en gekwalificeerd zijn om na overleg met vertegenwoordigers uit de nieuwe raad als tijdelijke burgemeester in de fusiegemeente aan de slag te gaan. De aankomende raadsleden steunden gisteren unaniem de benoeming.

Eerder was de heer Apotheker (60) actief als burgemeester van Steenwijkerland, Leeuwarden, Veendam en Muntendam. Ook was hij minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

In een bijeenkomst met de stuurgroep die de gemeentefusie begeleidde, heeft de heer Jorritsma de nieuwe gemeente gisteravond namens de provincie een tegeltableau van Koninklijke Tichelaar Makkum cadeau gedaan.

Geef een reactie