Disclaimer

Logo Harpoenmedia.nl audio tekst visie

Het bezoeken van deze site is geheel op eigen risico. Uit de berichtgeving via dit medium valt op geen enkele manier rechten te ontlenen. De beheerder en eigenaar van deze domeinnaam en daaraan hangende website en andere gegevens, is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik hiervan.

Wie met naam en toenaam, op (foto-)materiaal binnen de media-uitingen van Harpoenmedia.nl op positieve of negatieve manier tentoon wordt gesteld aan de samenleving en daarbuiten, kan bezwaar maken. In goed overleg wordt de info gerectifisseerd of verwijderd. We vragen geen explicite toestemming vooraf om informatie en fotomateriaal te vergaren. Dit zou onze journalistieke vrijheid belemmeren en werkzaamheden op openbare plekken, waar veel publiek aanwezig is bemoeilijken. Wij geven op verzoek volledige inzage in de gepubliceerde informatie van de betrokkene(n) aan de betrokkene(n). Een derde persoon of partij zal hier nimmer aan de achterkant bij kunnen komen zonder de toestemming van de betrokkene(n). De medewerkers van Harpoenmedia.nl gaan niet opzettelijk te werk om andere mensen in een kwaad daglicht te stellen.

Geef een reactie