Ambtenaren lopen stage in Friese Jeugdzorg

FRYSLÂN – Gedeputeerde Schokker-Strampel van provincie Fryslân, burgemeesters Vroegindeweij van Bolsward en Veenstra van Franekeradeel en vijf Friese wethouders lopen tijdens de Week van de Jeugdzorg een dagdeel stage bij één van de Friese organisaties voor jeugdzorg. Doel is een ‘kijkje in de keuken’ te nemen, ervaringen op te doen en kennis te nemen van […]

Dantumadiel schenkt VV Zwaagwesteinde bladblazer voor kunstgrasveld

DE WESTEREEN – Het centrumplan van De Westereen is in volle ontwikkeling. Zo heeft de plaatselijke voetbalvereniging VV Zwaagwesteinde al een nieuw kunstgrasveld ter beschikking. Door de herfstperiode ligt het veld echter bedolven onder een zee van bladeren. De gemeente Dantumadiel heeft de voetbalvereniging daarom een bladblazer met bijbehorende veiligheidsmaterialen en een tank benzine geschonken. […]

Installatie WMO-Raad Achtkarspelen

BUITENPOST – Op 16 november 2010 installeert verantwoordelijk wethouder Klaas Antuma officieel de Wmo-raad Achtkarspelen. De Wmo-raad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De start van de Wmo-raad luidt het einde in van het vrijwillig gevormde Wmo-discussieplatform dat de gemeente de afgelopen 5 jaar heeft […]

Provincie en CJIB slaan handen ineen

FRYSLÂN – De provincie Fryslân gaat dwangsommen uitbesteden aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De provincie houdt toezicht op een aantal grotere bedrijven in de provincie. Als zij zich niet houden aan milieuregels kan de provincie een dwangsom opleggen. Voor een proefperiode van een jaar gaat het CJIB deze dwangsommen innen. “Als provincie geven we […]

Friese Anjer voor Herma Bovenkerk

KOUDUM – Herma Bovenkerk uit Koudum krijgt dit jaar de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ze ontvangt de prijs vanwege haar jarenlange inzet om de beeldhouwkunst te stimuleren. Zo heeft ze in Koudum het bloeiende Beeldhouwcentrum opgezet. Ook geeft ze daar les, organiseert ze beeldententoonstellingen en een jaarlijkse kunstroute. De uitreiking van de […]

Gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel installeert J-team

FRYSLÂN –  Gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel van provincie Fryslân installeert op maandag 15 november in het provinciehuis in Leeuwarden het J-team. Dit team bestaat uit zo’n vijftien jongeren uit de Friese Jeugdzorg die voorlichting gaan geven op middelbare scholen. De installatie van het J-team is tevens de aftrap van de Friese Week van de Jeugdzorg die […]

Dantumadiel mei Frysk taalprojekt fan De Wingerd wer yn ‘e prizen

 DAMWÂLD – De gemeente Dantumadiel hat in twadde plak behelle yn de striid om de Taalbeliedspriis fan de Afûk. It is de tredde kear dat Dantumadiel mei in projekt dat de gemeente yntsjinne hat yn ‘e prizen falt. Dantumadiel stjoerde dit jier it taalprojekt ‘Belibje it mar’ yn fan de ZML-skoalle De Wingerd yn Damwâld. […]