Opgave Sulveren skries van start

FRYSLÂN – Iedereen kan tot en met 7 januari 2011 projecten, personen of organisaties voordragen voor de Sulveren Skries 2009. Dit is de provinciale stimuleringsprijs voor het beste initiatief op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De bekendmaking van de winnaar is op 3 februari 2011 tijdens de weidevogelkennisdag. Voor de prijs kunnen projecten, […]

Monumentenstichtingen Kollumerland gaan fuseren

KOLLUM – De Stichting Oud Kollumerland, Stichting Kollumerlandschap en de Monumenten Stichting Kollumerland en Nieuwkruisland hebben besloten de krachten te bundelen en te fuseren. Op dinsdag 23 november a.s. om 13.00 uur ondertekenen de bestuurders in het gemeentehuis in Kollum de akte van fusie. Vanaf dat moment gaan zij verder als Stichting Erfgoed Kollumerland en […]

Woon-Zorgcombinatie Offingaburg wint Vredeman de Vriesprijs

FRYSLÂN – GDA Architecten bvb bna is met haar ontwerp Woon-Zorgcombinatie Offingaburg in Hallum uitgeroepen tot winnaar van de Vredeman de Vriesprijs 2010 voor architectuur. Gedeputeerde Jannewietske de Vries maakte dit zaterdag 20 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Broerekerk in Bolsward bekend. De jury was unaniem in haar oordeel. Uit vier genomineerde ontwerpen werd […]

Provinciehuis krijgt kroon terug

LEEUWARDEN – Boven de oude hoofdingang van het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt hangt sinds gisteren weer de kroon die bij het Friese wapen hoort. Voordat deze is herbevestigd, is het gerestaureerd door schildersbedrijven De Noordhoek uit Leeuwarden en Tijtsma Schilders uit Workum. Het Friese Wapen is ontstaan in de middeleeuwen en is sinds 1958 bij […]

Samen de gevolgen van bevolkingsontwikkeling de baas

FRYSLÂN – De gevolgen van de bevolkingsontwikkeling in Fryslân zijn een uitdaging voor de Friese samenleving. Provincie, gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, onderwijssector en bedrijfsleven pakken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de krimpopgave aan. Zij hebben in kaart gebracht wat deze ontwikkelingen voor de Friese bevolking betekenen. Dit is gedaan voor uiteenlopende onderwerpen, zoals wonen, economie, onderwijs en zorg […]

Raad Tytsjerksteradiel beveelt Eric ter Keurs aan als burgemeester

BURGUM – De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel beveelt de heer drs. E.J. (Eric) ter Keurs uit Stiens aan voor het ambt van burgemeester in deze gemeente. Op donderdag 18 november 2010 heeft de gemeenteraad dit vastgesteld. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra […]

Conegroup ‘duikt’ in zwembad De Frosk

DAMWÂLD – De gemeente Dantumadiel en de Conegroup hebben overeenstemming bereikt over een traject dat moet leiden tot overname van het zwembad De Frosk. Op 29 november a.s. ondertekenen beide partijen een intentieverklaring. Het uiteindelijke besluit tot overname ligt in handen van de Dantumadielse gemeenteraad. De Conegroup wil het zwembad overnemen in de huidige vorm, […]

Kunst in nieuwe provinciehuis

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân heeft beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen (Harlingen, 1957) Amsterdam opdracht gegeven voor het maken van het schetsontwerp voor een kunsttoepassing in het nieuwe Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Het provinciale bestuur hecht veel waarde aan kunst in en bij openbare ruimten en gebouwen. Er is voor de opdracht één […]

Lustrumeditie Indoor Burgum

BURGUM – De Stichting Indoor Burgum organiseert op vrijdag 26 en zaterdag 27 november de eerste lustrumeditie van het inmiddels traditionele interprovinciaal springconcours Indoor Burgum. Dat evenement, dat inmiddels een vaste plek heeft gekregen op de paardensportkalender van Noord Nederland, zal plaatsvinden in Manege De Mennoruif aan de Menno van Coehoornweg in Burgum. Vrijdag komen […]