Bijzondere lunchafspraak over jeugdzorg in Sneek

SNEEK – Zestig professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs, het welzijnswerk en de overheid hebben dinsdag 16 november 2010 een bijzondere lunchafspraak over samenwerking tussen jeugdzorg, onderwijs en welzijnswerk. Deze Meet, Eat & Greet vindt plaats van 11.30 tot 14.00 uur in het Stayokay hotel in Sneek. Hoe kunnen we optimale zorg verlenen aan jongeren […]

Wethouder Roelof Bos las voor op Dag van de Duurzaamheid

DAMWÂLD – Dantumadiel is een groene gemeente en zet daarbij ook in op Duurzaamheid. Het college verleende daarom ook graag haar medewerking aan de Dag van de Duurzaamheid op 11 november. Die dag startte in Noordoost Fryslân met een voorleesactie op diverse scholen. Wethouder Roelof Bos las op de CBS De Wynroas in Wâlterswâld voor […]

Nieuwe aanpak gebiedsontwikkeling Dongeradeel

DOKKUM – Per 1 november richt de gebiedsontwikkeling in Dongeradeel zich vooral op het integrale project Súd Ie en op de landbouwstructuurverbetering door kavelruil. Hiermee eindigt na vier jaar de proef voor brede integrale gebiedsontwikkeling Nije Maaie in Dongeradeel. Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten in overleg met de Gebiedscommissie Nije Maaie besloten. Het […]

Dantumadiel organiseert informatieavond Teeling Petfood BV

DAMWALD - De gemeente Dantumadiel organiseert op dinsdag 16 november a.s. om 20.00 uur een informatieavond over Teeling Petfood BV. Tijdens deze avond wordt de gevolgde handhavingprocedure uitgelegd en de huidige stand van zaken toegelicht. De informatieavond vindt op 16 november a.s. plaats in de grote zaal van Chinees Indisch Restaurant Lian, Statsjonswei 1 te Feanwâlden. De […]

Provinciale Staten nemen afscheid van griffier Bijlsma

FRYSLÂN – Provinciale Staten (PS) hebben in hun vergadering van 10 november 2010 officieel afscheid genomen van Statengriffier Oeds Bijlsma. Bijlsma is per 1 oktober 2010 benoemd als directeur beleid bij de provincie Fryslân. Vanaf de instelling van het dualisme in 2003 was hij griffier van Provinciale Staten. In zijn toespraak bij het afscheid noemde […]

Woningcorporaties krijgen subsidie voor energiezuinige woningen

REGIO – Woningcorporaties in Fryslân, Groningen en Drenthe kunnen vanaf 11 november 2010 subsidie aanvragen voor vernieuwende energiebesparende maatregelen. Corporaties komen in aanmerking voor subsidie als ze tenminste vijftig woningen met drie labelstappen verbeteren. Of als ze tien van hun woningen energieneutraal maken. De woningen moeten na afloop minstens energielabel C hebben. Per provincie is […]

Jongeren helpen bij de Friese Fiets APK

DRACHTEN – Vandaag zijn op het Gomarus College Drachten de fietsen van 275 jongeren gecontroleerd tijdens de Friese Fiets APK. De fietsen moeten voldoen aan verkeersveiligheidseisen. Na goedkeuring wordt een APK-sticker opgeplakt. Kapotte fietslampjes worden direct vervangen door nieuwe. Jongeren van het Fries Jeugd Parlement 2010 en wethouder Marjan van der Aart-Drost van de gemeente […]

Kollumerland c.a. kiest voor samenwerking met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

KOLLUM – Het college van de gemeente Kollumerland c.a. kiest voor meer samenwerking met het zuiden én voor een blijvende krachtige samenwerking in het grotere gebied Noordoost Fryslân. De positie van Kollumerland c.a. is kiezen of voor het noorden (Dantumadiel en Dongeradeel) of voor het zuiden (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). Waarom de keus voor het zuiden […]

De Groene Zaak en Friese overheden praten over duurzaam ondernemen

FRYSLÂN – Op de Dag van de Duurzaamheid (donderdag 11 november) organiseren De Groene Zaak en de provincie Fryslân een rondetafelgesprek over duurzaam ondernemen. Het gesprek zal gaan over het versnellen van de verduurzaming van de Nederlandse economie in het algemeen en de Friese economie in het bijzonder. Aan het gesprek nemen enkele koplopende bedrijven […]

Ambtenaren lopen stage in Friese Jeugdzorg

FRYSLÂN – Gedeputeerde Schokker-Strampel van provincie Fryslân, burgemeesters Vroegindeweij van Bolsward en Veenstra van Franekeradeel en vijf Friese wethouders lopen tijdens de Week van de Jeugdzorg een dagdeel stage bij één van de Friese organisaties voor jeugdzorg. Doel is een ‘kijkje in de keuken’ te nemen, ervaringen op te doen en kennis te nemen van […]