Geen grote schepen door de Alde Feanen

DRACHTEN – De grootste binnenvaartschepen, 110 x 11,50 meter, mogen niet gaan varen tussen Kruswetters bij Warten en Drachten. Dit heeft de provincie Fryslân besloten. De belangrijkste reden hiervan is de veiligheid op en rond het water. Ook kunnen grotere schepen gemakkelijker schade aan de oevers veroorzaken. Op dit moment is de vaarweg geschikt voor […]

Burgemeester bezoekt Meckama State

KOLLUM – Burgemeester Bearn Bilker bezoekt donderdag 16 december aanstaande woonzorgcomplex Meckama State in Kollum. Rond 10.15 uur schuift hij samen met de gasten van de dagverzorging aan bij de koffietafel. De burgemeester wil graag kennismaken met deze ouderen; zij krijgen op hun beurt de kans de burgemeester vragen te stellen. Meckama State is onderdeel […]

Tractors voortaan op autoweg tussen Stiens en Leeuwarden

LEEUWARDEN/STIENS – Vanaf 20 december kunnen tractors rijden op de N357 tussen Stiens en Leeuwarden. Op de parallelweg blijft alleen tractorverkeer over dat hierlangs naar een perceel moet. De provincie verwacht op die manier de verkeersveiligheid voor fietsers en scootmobielen sterk te verbeteren. “ Wij staan voor de verkeersveiligheid in Fryslân. We willen voorkomen dat […]

Burgemeester Piersma geridderd

MAKKUM – Burgemeester de heer Theunis Piersma van Wûnseradiel is door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koningin de heer John Jorritsma speldde hem vanavond de bijbehorende versierselen op. Dit gebeurde tijdens de allerlaatste vergadering van de gemeenteraad van Wûnseradiel. Op 1 januari fuseert Wûnseradiel met vier andere […]

Burgers beloond voor opruimen zwerfafval

KOLLUM – Op donderdag 9 december 2010 heeft wethouder Schaafstal van de gemeente Kollumerland c.a. drie inwoners van de gemeente in het zonnetje gezet vanwege hun inzet bij het schoonhouden van de openbare ruimte. In het kader van de landelijke zwerfafvaldag van Nederland Schoon spelde de wethouder aan de genomineerden een zogenaamde ZAP-speld op en […]

Burgernet werkt in Fryslân

FRYSLAN – Burgernet, het telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven, is sinds april 2010 actief in de gemeenten Sneek, Boarnsterhim, Tytsjerksteradiel, Wymbritseradiel, Litterensadiel, Lemsterland, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Ameland van start. In Dantumadiel en Leeuwarden is Burgernet al actief sinds november 2009. Burgernet is een uniek samenwerkings-verband tussen burgers, gemeente en politie […]

Babi Pangang Rock is back in Feanwaldsterwal

FEANWALDSTERWAL – Vrijdag 21 januari is Café Dûke Lûk in Feanwâldsterwal een rockpaleis. Want… Babi Pangang Rock is back! Pittiger dan ooit. De tweede versie van Babi Pangang Rock biedt ’t beste van de huidige Friese rockscene in 5 x 40 minuten. De entree worden in deze culturele barre tijden met vijf euro laag gehouden. […]

Gedeputeerde Schokker neemt boek “Stille Strijders” in ontvangst

FRYSLÂN – Vanmorgen heeft Gedeputeerde Tineke Schokker de levensverhalenbundel van 10 allochtone vrouwen in ontvangst genomen. Deze “Stille Strijders” vertellen in dit boek hoe zij geïntegreerd zijn in Nederland. Duidelijk blijkt dat hiervoor stappen nodig zijn van 2 kanten. Met hun ervaring gaan de “Stille Strijders” in 2011 aan het werk. Zij gaan daarvoor met […]

Tractors voortaan op autoweg tussen Stiens en Leeuwarden

LEEUWARDEN/STIENS – Vanaf 20 december kunnen tractors rijden op de N357 tussen Stiens en Leeuwarden. Op de parallelweg blijft alleen tractorverkeer over dat hierlangs naar een perceel moet. De provincie verwacht op die manier de verkeersveiligheid voor fietsers en scootmobielen sterk te verbeteren.  “ Wij staan voor de verkeersveiligheid in Fryslân. We willen voorkomen dat […]

Afvalverwerking door Omrin ten einde

DAMWOUDE / DOKKUM – Dantumadiel en Dongeradeel zeggen de leveringsrelatie met Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) per 1 januari 2013 op, in plaats van per 1 januari 2011, zoals eerder was besloten. Het gaat om de verwerking van restafval, grof vuil en de nascheiding van kunststof. In november 2009 besloten de colleges de leveringsrelatie al per […]