Provinciehuis krijgt kroon terug

LEEUWARDEN – Boven de oude hoofdingang van het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt hangt sinds gisteren weer de kroon die bij het Friese wapen hoort. Voordat deze is herbevestigd, is het gerestaureerd door schildersbedrijven De Noordhoek uit Leeuwarden en Tijtsma Schilders uit Workum. Het Friese Wapen is ontstaan in de middeleeuwen en is sinds 1958 bij […]

Samen de gevolgen van bevolkingsontwikkeling de baas

FRYSLÂN – De gevolgen van de bevolkingsontwikkeling in Fryslân zijn een uitdaging voor de Friese samenleving. Provincie, gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, onderwijssector en bedrijfsleven pakken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de krimpopgave aan. Zij hebben in kaart gebracht wat deze ontwikkelingen voor de Friese bevolking betekenen. Dit is gedaan voor uiteenlopende onderwerpen, zoals wonen, economie, onderwijs en zorg […]

Raad Tytsjerksteradiel beveelt Eric ter Keurs aan als burgemeester

BURGUM – De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel beveelt de heer drs. E.J. (Eric) ter Keurs uit Stiens aan voor het ambt van burgemeester in deze gemeente. Op donderdag 18 november 2010 heeft de gemeenteraad dit vastgesteld. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra […]

Conegroup ‘duikt’ in zwembad De Frosk

DAMWÂLD – De gemeente Dantumadiel en de Conegroup hebben overeenstemming bereikt over een traject dat moet leiden tot overname van het zwembad De Frosk. Op 29 november a.s. ondertekenen beide partijen een intentieverklaring. Het uiteindelijke besluit tot overname ligt in handen van de Dantumadielse gemeenteraad. De Conegroup wil het zwembad overnemen in de huidige vorm, […]

Kunst in nieuwe provinciehuis

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân heeft beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen (Harlingen, 1957) Amsterdam opdracht gegeven voor het maken van het schetsontwerp voor een kunsttoepassing in het nieuwe Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Het provinciale bestuur hecht veel waarde aan kunst in en bij openbare ruimten en gebouwen. Er is voor de opdracht één […]

Lustrumeditie Indoor Burgum

BURGUM – De Stichting Indoor Burgum organiseert op vrijdag 26 en zaterdag 27 november de eerste lustrumeditie van het inmiddels traditionele interprovinciaal springconcours Indoor Burgum. Dat evenement, dat inmiddels een vaste plek heeft gekregen op de paardensportkalender van Noord Nederland, zal plaatsvinden in Manege De Mennoruif aan de Menno van Coehoornweg in Burgum. Vrijdag komen […]

Honderd groen gas auto’s voor bedrijventerrein De Hemrik

LEEUWARDEN – Eind 2011 rijden er honderd nieuwe groen gas voertuigen op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden. Bedrijvenpark De Hemrik wil met het project ‘Hemrik 100’ bedrijven stimuleren om over te stappen op groen gas. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld €1.000 korting per voertuig. En er komt een prijsgarantie op groen gas. Autodealers, gemeente Leeuwarden, het bedrijvenpark en […]

Bedrijfspresentatie tijdens ontbijt bij SMI

DOKKUM – Bij SMI in Dokkum werd dinsdag 16 november 2010 een ontbijt georganiseerd voor ondernemers uit Noordoost-Friesland. Tijdens dit ontbijt sprak Bert Spijksma, directeur van het bedrijf, over het personeelsbestand van de in techniek gespecialiseerde onderneming. Vooral waar het personeel woonachtig is. Dit heeft alles te maken met de presentatie over de bevolkingskrimp in […]

Kavelruil De Centrale As: boeren puzzelen zelf

FRYSLÂN – Via vrijwillige kavelruil zijn de grondeigenaren en –gebruikers uit het noordelijke deel van De Centrale As al een heel eind op weg met de nieuwe verdeling van hun gronden. De boeren zaten op 15 november 2010 in Wâlterswâld met elkaar om de tafel en werkten zelf in groepen hun eigen wensen en nieuwe […]