Armoedebestrijding Fryslân boekt succes

FRYSLÂN – Vanaf 2007 zijn er in Fryslân 22 projecten uitgevoerd om de armoede te bestrijden. Er is in totaal € 3.2 miljoen aan uitgegeven. Door deze projecten zijn er in Fryslân minder mensen financieel en sociaal in de problemen gekomen. Dat concludeert de Taskforce Armoedebestrijding in haar eindrapportage. Door het provinciaal armoedebeleid zijn er […]

Social Media jongerenplatform voor Openbaar Vervoer in Fryslân

FRYSLÂN – Er komt een social media platform voor jongeren voor het Openbaar vervoer in Fryslân. Dit platform zorgt dat jongeren gemakkelijker met de provincie en de openbaar vervoersbedrijven in gesprek kunnen. Het doel hiervan is het openbaar vervoer beter te laten aansluiten op wensen van jongeren. Jaarlijks reizen jongeren ongeveer 12 ½ miljoen keer […]

Tien jaar kringloopbedrijf De Wissel een begrip in Noordoost-Friesland

DOKKUM – Kringloopbedrijf De Wissel bestaat alweer tien jaar en is intussen een begrip geworden in Noordoost-Friesland. Ter ere van dit jubileum zijn er vanaf 1 december 2010 tot 12 februari 2011 tal van activiteiten georganiseerd in het ruime pand van De Wissel. Afgelopen zaterdag stonden deze activiteiten in het teken van gezondheid. Een warme […]

Heerenveen trekt sollicitanten voor burgervaderschap

HEERENVEEN – Naar het burgemeesterschap van Heerenveen hebben 28 mensen gesolliciteerd. Zeven kandidaten hebben ervaring als burgemeester. Ook dingen acht (oud-)wethouders en twee (oud-)gedeputeerden mee. Zeven vrouwen hebben geschreven. De post komt dit voorjaar vrij door het vertrek van burgemeester de heer Peter de Jonge. Elf geïnteresseerden zijn lid van de PvdA. Ook doen zes […]

Afsluitdijk voldoet niet aan veiligheidsnorm voor overstromingen

FRYSLÂN – De Afsluitdijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen voor overstroming. Dit blijkt uit de wettelijk verplichte toetsing op veiligheid. Deze toetsing is een soort APK keuring voor waterkeringen. De provincies Fryslân en Noord-Holland hebben dit vandaag per brief gemeld aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Vaarwegen beter bevaarbaar in Noordwest-Fryslân

FRYSLÂN – De provincie is deze week gestart met bagger- en oeverwerkzaamheden in de vaarwegen in Noordwest-Fryslân. Een deel van de Kleiroute wordt gebaggerd en het Moddergat bij Berltsum wordt dieper en breder. Hiermee wordt Noordwest-Fryslân beter bevaarbaar voor motorboten en sloepen. De projecten worden medegefinancierd door Het Friese Merenproject. Aannemer Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk […]