Fries waterproject succesvol in Mozambique

FRYSLÂN/MOZAMBIQUE – In Mozambique werken Friese partijen samen met Mozambikaanse gemeenten aan veilig drinkwater en sanitatie. Dit gebeurt met het Friese project ‘Schoon water voor Mozambique.’ Zo worden er bijvoorbeeld toiletgebouwen gebouwd op scholen. De eerste gebouwen staan er al en worden goed gebruikt.  Gedeputeerde Schokker bekeek de resultaten ter plekke. In Mozambique bezocht zij […]

‘Strawelte de Moofie’ in It Badhus in De Westereen

DE WESTEREEN – 17 December aanstaande presenteert Strawelte haar film ‘Strawelte de Moofie’ in It Badhus in De Westreen. De documentaire is de langste videoclip ooit en laat de geschiedenis van de beroemde punkband op geheel eigen wijze zien. De exclusieve premiére van de 61 minuten durende videoclip, die gemaakt is door Herman Zijlstra, die […]

Apotheker tijdelijk burgemeester Súdwest-Fryslân

REGIO – De heer Hayo Apotheker gaat vanaf 1 januari volgend jaar aan de slag als waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân. Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft hem gisteren benoemd. Dit gebeurde na overleg met vertegenwoordigers van de partijen uit de nieuwe gemeenteraad. De gemeente Súdwest-Fryslân ontstaat door het samengaan van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel […]

Provinciale wegen krijgen led-verlichting

FRYSLÂN – Vanaf 2011 wordt er gestart om provinciale wegen te voorzien van led-verlichting. Ook wordt gekeken of provinciale wegen wel verlichting nodig hebben en of er alternatieven zijn. De provincie wil zo de CO2 uitstoot terugdringen. De komende jaren wordt er € 2.5 miljoen geïnvesteerd in Led-verlichting. Door de led-verlichting verwacht de provincie jaarlijks […]

€ 800.000, – voor armoedebestrijding

FRYSLÂN – Ruim € 800.000,- geeft de provincie Fryslân aan zeven projecten die armoede bestrijden. Een project dat zwangere vrouwen informeert over gezond gedrag krijgt  € 140.000,-. Het gaat om vrouwen met weinig inkomen en een lage opleiding. Er wordt € 100.000, – toegekend aan een project voor mensen met een minimuminkomen. Zij worden geïnformeerd […]

Sûdwest Frieslân een feit

SNEEK – De nieuwe gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân ondertekenen op dinsdag 7 december een samenwerkingsagenda. De gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel vormen vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. De samenwerkingsagenda is opgesteld om vanaf die datum als nieuwe gemeente een vliegende start te kunnen maken.   In de […]

Vrijwilligers helpen gemeente met bomen snoeien

BURUM – Zes vrijwilligers zullen op zaterdag 11 december a.s. samen met wethouder Jelle Boerema een aantal wilgen knotten aan de Kloosterweg in Burum. Aanleiding hiervoor zijn de binnengekomen reacties van burgers op het voornemen van de gemeente Kollumerland c.a. om deze wilgen te kappen. Een groot aantal mensen wilde de bomen behouden en is […]

Winter in Dokkum en omstreken

 DOKKUM – Na de winter van vorig jaar zaten we natuurlijk te wachten op het vervolg voor dit jaar. Sommige mensen onder ons dachten dat er vorig jaar zoveel winter was geweest, dat we nu nergens op hoefden te rekenen. Toch is koning winter weer langsgekomen en wel met een heel dik pak sneeuw. Op […]

Noordoost Friese gemeenten weer samen naar Bedrijven Contactdagen

DOKKUM – Net als vorig jaar gaan de Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel samen naar de Bedrijven Contactdagen. De voorbereidingen voor het Ondernemersplein Noordoost Fryslân zijn onlangs opgestart door de gemeenten en de deelnemende bedrijven. Nieuw is dat er dit jaar een aparte website komt voor de Noordoost Friese deelnemers. […]

Duizend jaar oud verhaal Friese boeren bij Anjum

ANJUM – Honderden lagen van een terp ten oosten van Anjum vertellen het verhaal van de Friese boeren die hier 1000 jaar geleden leefden. Dankzij archeologisch onderzoek kunnen we dat verhaal nu doorvertellen. Het is vastgelegd in een rijk geïllustreerd boek dat vrijdag 3 december door professor Daan Raemaekers van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden […]