Gedeputeerde Schokker neemt boek “Stille Strijders” in ontvangst

FRYSLÂN – Vanmorgen heeft Gedeputeerde Tineke Schokker de levensverhalenbundel van 10 allochtone vrouwen in ontvangst genomen. Deze “Stille Strijders” vertellen in dit boek hoe zij geïntegreerd zijn in Nederland. Duidelijk blijkt dat hiervoor stappen nodig zijn van 2 kanten. Met hun ervaring gaan de “Stille Strijders” in 2011 aan het werk. Zij gaan daarvoor met […]

Tractors voortaan op autoweg tussen Stiens en Leeuwarden

LEEUWARDEN/STIENS – Vanaf 20 december kunnen tractors rijden op de N357 tussen Stiens en Leeuwarden. Op de parallelweg blijft alleen tractorverkeer over dat hierlangs naar een perceel moet. De provincie verwacht op die manier de verkeersveiligheid voor fietsers en scootmobielen sterk te verbeteren.  “ Wij staan voor de verkeersveiligheid in Fryslân. We willen voorkomen dat […]

Afvalverwerking door Omrin ten einde

DAMWOUDE / DOKKUM – Dantumadiel en Dongeradeel zeggen de leveringsrelatie met Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) per 1 januari 2013 op, in plaats van per 1 januari 2011, zoals eerder was besloten. Het gaat om de verwerking van restafval, grof vuil en de nascheiding van kunststof. In november 2009 besloten de colleges de leveringsrelatie al per […]

Mear enerzjy mei minder wynmûnen

FRYSLÂN – Meer energie met minder windmolens, dat wil de provincie Fryslân. Tot 2020 wil Fryslân ruimte geven aan 400 Megawatt aan windmolens. Dit is ongeveer 5,5% van de energiebehoefte in 2020. Delen van Fryslân krijgen geen windmolens. Oude molens maken plaats voor minder nieuwe windmolens. Gedeputeerde Hans Konst: ‘De keuze voor windenergie staat niet […]

Digitale voorzieningen maken samenleving sterker

FRYSLÂN – De provincie Fryslân gaat onderzoeken hoe digitale voorzieningen kunnen bijdragen aan een sterkere samenleving. Samen met partners wil de provincie kijken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van digitale ontwikkelingen. Dat moet bijdragen aan een nog betere kwaliteit van leven in Fryslân en een sterkere economische groei. Eurocommissaris Neelie Kroes lanceerde in mei […]

Provincie houdt takenpakket tegen het licht

FRYSLÂN – ‘Een maatpak voor de regisseur’ is de titel van de notitie waarin het College van Gedeputeerde Staten op hoofdlijnen aangeeft welke taken de provincie in de toekomst zal oppakken of continueren. Provinciale Staten zullen de notitie in januari 2011 bespreken. Het toekomstige takenpakket van de provincie wordt gegroepeerd in drie thema’s. Het eerste […]

Fries waterproject succesvol in Mozambique

FRYSLÂN/MOZAMBIQUE – In Mozambique werken Friese partijen samen met Mozambikaanse gemeenten aan veilig drinkwater en sanitatie. Dit gebeurt met het Friese project ‘Schoon water voor Mozambique.’ Zo worden er bijvoorbeeld toiletgebouwen gebouwd op scholen. De eerste gebouwen staan er al en worden goed gebruikt.  Gedeputeerde Schokker bekeek de resultaten ter plekke. In Mozambique bezocht zij […]

‘Strawelte de Moofie’ in It Badhus in De Westereen

DE WESTEREEN – 17 December aanstaande presenteert Strawelte haar film ‘Strawelte de Moofie’ in It Badhus in De Westreen. De documentaire is de langste videoclip ooit en laat de geschiedenis van de beroemde punkband op geheel eigen wijze zien. De exclusieve premiére van de 61 minuten durende videoclip, die gemaakt is door Herman Zijlstra, die […]

Apotheker tijdelijk burgemeester Súdwest-Fryslân

REGIO – De heer Hayo Apotheker gaat vanaf 1 januari volgend jaar aan de slag als waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân. Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft hem gisteren benoemd. Dit gebeurde na overleg met vertegenwoordigers van de partijen uit de nieuwe gemeenteraad. De gemeente Súdwest-Fryslân ontstaat door het samengaan van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel […]

Provinciale wegen krijgen led-verlichting

FRYSLÂN – Vanaf 2011 wordt er gestart om provinciale wegen te voorzien van led-verlichting. Ook wordt gekeken of provinciale wegen wel verlichting nodig hebben en of er alternatieven zijn. De provincie wil zo de CO2 uitstoot terugdringen. De komende jaren wordt er € 2.5 miljoen geïnvesteerd in Led-verlichting. Door de led-verlichting verwacht de provincie jaarlijks […]