Provincie Fryslân reist groen

FRYSLÂN – De nieuwe ‘groene’ reiskostenregeling die op 1 januari 2011 is ingevoerd, werkt. Ruim 8 procent van de medewerkers laat dit jaar de auto thuis staan. Zij reizen nu met het openbaar vervoer. Het gaat hier om ongeveer 70 medewerkers.

Teeling Petfood ligt op schema bij naleving convenant

VEENWOUDEN – Het diervoederbedrijf Teeling Petfood in Feanwâlden heeft een nieuwe ontgeuringsinstallatie gekozen en voldoet daarmee aan de tweede stap van het convenant met de gemeente Dantumadiel. Eerder voerde het bedrijf al een test uit met enkele proefinstallaties en leverde voor 1 januari 2011 een geurrapport aan bij de gemeente. De laatste stap in het […]

Stichting Skalsumer Natuurbeheer wint Sulveren Skries 2009

FRYSLÂN – Stichting Skalsumer Natuurbeheer is de winnaar van de Sulveren Skries 2009. De stichting krijgt de prijs voor haar voorbeeldfunctie in het weidevogelbeheer. Met excursies, lezingen, symposia en onderzoek brengt zij het weidevogelbeheer en biotoopherstel onder de aandacht. De jury beloonde dit met een zilveren lepel en € 2.500,-.

Qbuzz bussen krijgen camera’s

FRYSLÂN – Eind januari krijgen alle Q-buzz bussen camera’s. Deze camera’s moeten de sociale veiligheid vergroten. Een groot deel van de bussen krijgt zelfs drie camera’s. De camera’s staan gericht op passagiers en houden zicht op vernielingen en ongewenst gedrag. Reizigers voelen zich vaak veiliger als er cameratoezicht is. Ook blijkt dat als er opgenomen […]

Natuur Groote Wielen bloeit

REGIO – In de Groote Wielen verbeteren we het leefgebied van een aantal bijzondere diersoorten. Zo vergroten we het leefgebied van het porseleinhoen en de noordse woelmuis door aanleg van natuurvriendelijke oevers en het graven van slenken. Voor de weidevogels en de smient wordt de waterbeheersing aangepakt . Ook de verbinding met aangrenzende natuurgebieden is […]

Combinatie van aannemers voor aanleg Noordwesttangent

FRYSLÂN – De opdracht van de provincie Fryslân voor de aanleg van de Noordwesttangent gaat naar de combinatie van aannemers KWS Infra B.V. / Van Hattum en Blankevoort B.V. Met ruim tien miljoen euro waren zij de laagste inschrijving. Twee aannemers waren nog lager, maar voldeden niet aan de inschrijvingseisen. Tegen deze gang van zaken […]

Fries Kieskompas voor statenverkiezingen online

FRYSLÂN – Vanaf woensdagochtend 2 februari is Kieskompas online. Kieskompas is een hulpmiddel aan de hand waarvan Friese kiezers kunnen kijken welke partij het beste bij hen past. Kieskompas vergelijkt de mening van de kiezer met de standpunten van de 13 politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011.

Bagger voortaan onder Friese wegen

FRYSLÂN – Bagger en zand dat omhoog wordt gehaald bij het uitdiepen van Friese kanalen wordt voortaan gebruikt als ondergrond bij nieuwe wegen. Ook kan de grond gebruikt worden als bijvoorbeeld geluidswal. Op deze manier hoeft er minder grond worden aangekocht en over grote afstand worden vervoerd. Door nieuwe technieken te gebruiken en grote projecten […]

Joop Boertjens waarnemer in Leeuwarderadeel

STIENS – De heer Joop Boertjens gaat op 1 maart aan de slag als waarnemend burgemeester van Leeuwarderadeel. Commissaris van de Koningin de heer John Jorritsma heeft vanavond tot deze benoeming besloten. Dat gebeurde na positief advies van een vertegenwoordiging van de gemeenteraad.

140519 het nieuwe telefoonnummer van Dongeradeel

DOKKUM – Vanaf dinsdag 1 februari is de gemeente Dongeradeel bereikbaar via het telefoonnummer 140519. De invoering van dit nummer is onderdeel van het Antwoord© dienstverleningsconcept van de rijksoverheid.   Het doel van Antwoord© is om in 2015 een Nederland dekkend netwerk van Klant Contact Centra te hebben. Onderdeel van het dienstverleningsconcept is een herkenbare en […]