De ‘Grutte Dyk’ van Burgum wordt onder handen genomen door aannemersbedrijf KWS uit Leek

Aanbesteding project Kansen in Kernen Burgum  De herinrichting van de H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijkeweg in Burgum is de gemeente voornemens te gunnen aan aannemersbedrijf KWS uit Leek. Wethouder Houkje Rijpstra opende vandaag de enveloppen met de inschrijfbiljetten. “Wy bin as gemeente tige bliid dat it wurk gau los kin en ek dat de oannimmer […]

Lisdodde in het Bûtefjild, nieuwe kansen voor agrariërs?

FEANWÂLDEN – De afgelopen twee weken heeft een groep van 22 studenten MBO Life Sciences geholpen met de aanleg van lisdodde-teeltbedden op een perceel in het Bûtefjild bij Feanwâlden. De experimentele natte teelt van Grote lisdodde is één van de onderdelen van het project ’Better Wetter’, dat is gericht op een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer […]

Economisch herstel laat jeugdwerkloosheid in Fryslân dalen

DOKKUM –  Het economisch herstel is gunstig voor de jeugdwerkloosheid. Zowel landelijk als in Fryslân is het werkloosheidspercentage in 2016 sterk afgenomen. Het werkloosheidspercentage in Fryslân was tijdens de crisisjaren hoger dan landelijk, maar is nu gedaald naar hetzelfde niveau. Het aantal werkloze jongeren is in Fryslân en de andere noordelijke provincies sterker afgenomen dan […]

FRYSLÂN BRASS geeft een optreden in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier

Zondag 2 april 2017 aanvang 15:00 uur. Toegangsprijs € 10.00 (incl.1 consumptie) voor donateur €7.50 Op 2 april om 15:00 uur geeft de kopergroep Fryslân Brass een concert in Mienskipshûs Doarpstsjerke in Metslawier. Voor deze middag heeft men een programma samengesteld wat u zeker zal verrassen. In 1992 is de kopergroep Fryslân Brass opgericht door enkele […]

Weekend! En zaligmakende paling

(Column,column) DOKKUM – Vannemorgen veur de laaste keer disse week de kleine man naar skoal brocht. Hy had d’r gien zin in maar, hy suu as d’r lief was vandaag een sticker van de juf krije. Vol goede moed dan maar… Ik bin drekt deurreden naar de Jumbo Foodtheater. De wekelykse boadskappen. Dat doen ik […]

Achtkarspelen gaat voor betere kwaliteit sportvelden

BUITENPOST – B&W van Achtkarspelen willen sportverenigingen de keuze bieden om hun eigen velden te maaien. De verenigingen kunnen dan zelf bepalen op welk moment zij het gras maaien en zo rekening houden met bijvoorbeeld weersomstandigheden. Dat is beter voor de kwaliteit van de grasmat. De gemeenteraad bespreekt op 6 april het voorstel van burgemeester […]

Europees subsidieprogramma open voor aanvragen

BRUSSEL/DOKKUM – Van 27 maart tot en met 5 mei 2017 kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordwest- en Noordoost-Fryslân subsidie aanvragen uit het Europese LEADER-budget. Tot en met 2018 is er voor de twee gebieden circa € 4.3 miljoen subsidie beschikbaar. LEADER is een Europees programma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Leefbaarheid en economie versterken […]

Winnaars gemeentenaam ‘Noardeast-Fryslân’ in het zonnetje gezet

DOKKUM – Het was een feestelijke gebeurtenis op donderdag 23 maart in de trouwzaal in het gemeentehuis in Dokkum. Daar werden de 11 winnaars van de naamgevingsactie voor de nieuwe gemeente in 2019 in het zonnetje gezet. Er waren elf personen die de naam ‘Noardeast-Fryslan’ hebben aangedragen. Tien personen ontvingen een cheque van € 100. […]

En ik had nog gieniens wat deen…

(Column,column)DOKKUM – Mem wuu even naar pake. ,,Das best.”, zég ik: ,,Ik réd wel met thús hier en de kienders. Groet’n even doen.” ,,Kinst my altiid belle.” , en ze vertrekt. Rik mooi achter de laptop en Lynn boven op béd. En dér begint ’t gedonder. Ze meldt zich maar, ik hoor aan ’t sound […]