Fakaansje? Vurt ôfskaffe!!

Dokkum – Noh, we binne op de helft van de fakaansje. Oans jonkje houdt ‘m steeds minder aan de afspraken binnen oans gezin en we suuden dan ook graach sien dat hij su gauw mogelyk naar de Basisskoal ging. Nog drie heule weken…Dan gaat de vlag ût. Maar eilykst is ’t van de sotte! Die […]

Thuiszorg uitbesteed aan familie en vrienden. € 15,00 zwart

DOKKUM – Zoo medelanders, het is een geraden plicht de medemens te helpen in geval van nood e.d. Dus wij bezuinigen op thuiszorg dat door onze ouders en grootouders is opgezet als sociale voorziening. Daar kunnen we gebruik van maken wanneer we door ouderdom of ziekte zelf niet meer ons eigen huis kunnen schoonmaken en […]

Lekkere Geile Galia

DOKKUM – Ja gienien komt op su’n titel, dat weet ik. Maar dérveur mut je ook bij mij weze. Ik bin even aan ’t werk op dit stuit en dér vliegt my steeds een mug om ‘e kop. Ik krij dat beest maar niet te pakken. Su krekt hoopte ik dat ‘r naar bûten vliege […]

Voormalig schoolgebouw IBS De Westreen verkocht

DAMWÂLD – De gemeente Dantumadiel heeft het voormalig schoolgebouw IBS De Westreen verkocht aan Kingma’s bouwbedrijf uit Buitenpost. Dit bouwbedrijf gaat in het gebouw aan de Eskdoarn in De Westereen elf appartementen/studio’s realiseren voor een brede doelgroep zoals senioren, starters, begeleid wonen of crisisopvang, of een mix daarvan. Het bedrijf ziet zeker in De Westereen […]

Joggen, valt teugen

(Column) DOKKUM – Goh, even veur de vrouw naar Ternaard. Ze had weer wat wonn’n en dat kon ik wel even ophale. Een kledingpakket, ik haalde ut bij neffens my ’t mooiste hûske van Ternaard op. Geweldig, wat hewwe die mênsen dat keurig onder hânnen nommen. Ik bedankte de lady en zag dat de kleding […]

Reactie op artikel ANBO, Dorre Tak!

DOKKUM – “Het gaat mis met de ouderenzorg”, kopt de krant die u hierboven op een foto ziet (met dank aan Willy voor de foto). Het is een gevolg van de decentralisatie van de zorg en thuiszorg. Deze wordt onder de verantwoordelijkheid gedrukt van de gemeenten en daardoor zijn gewone burgers ineens gewenst dan wel ongewenst […]

Nog maar drie dagen vakaansje en nou al myn nocht

DOKKUM – Nou ménsen, ut is su veer… we hewwe fakaansje! Waren we an toe, of niet dan? Wat een gebliksum. Die kleine jonge van oans moest eerst nog even traktere op de peuter want hij is dalykst in augustus jarig en dan mut dat nog even veur de holiday. Hij zat in twee groepen […]