Show jouw pony tijdens de Paardendagen Tytsjerksteradiel

GARYP – Heb jij een stoere, grappige, lieve pony waar je erg trots op bent en wat de hele wereld mag weten? Kom dan naar de Paardendagen Tytsjerksteradiel en show jouw pony tijdens de ponykeuring. Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier op www.paardendagentytsjerksteradiel.nl . Deze keuring wordt in de ochtend gehouden. ‘s Middags is er een […]

Achttien weidevogelborden in de Noardlike Fryske Wâlden

BURGUM – De afgelopen weken zijn er achttien weidevogelborden in de Noardlike Fryske Wâlden geplaatst. De informatiepanelen geven antwoord op vragen als welke weidevogels er broeden op boerenland in Noordoost-Fryslân en er hun jongen grootbrengen, en waarom sommige stukken land populair zijn bij deze vogels. De borden staan langs populaire fiets- en wandelpaden en zijn […]

Paardendagen Tytsjerksteradiel voor iedere paardenliefhebber een ‘must’

GARYP – Paardenliefhebber? Dan kunt u van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 juli 2014 uw hart weer ophalen tijdens de Paardendagen Tytsjerksteradiel op de Sumarreheide bij Garyp. Ook dit jaar biedt het evenement weer een afwisselend en bomvol programma met keuringen, optredens en kampioenschappen. En dat allemaal met gratis entree! Programma Donderdag 17 […]

Bedrijfsbezoek college bij Camping It Dreamlân te Kollumerpomp en Thuishuis Pompidoe te Kollumerpomp

KOLLUM – Op dinsdag 17 juni 2014 brengt het college van Kollumerland c.a. een bezoek aan Camping It Dreamlân te Kollumerpomp en Thuishuis Pompidoe te Kollumerpomp. Het college bezoekt periodiek bedrijven in de gemeente om op die manier kennis te maken met de eigenaren en de wijze van bedrijfsvoering. Camping It Dreamlân It Dreamlân is een […]

College Kollumerland c.a. brengt werkbezoek aan project Watersportdorp Kollum

KOLLUM – Maandagmiddag 16 juni 2014 brengt het college van de gemeente Kollumerland c.a. een werkbezoek aan het project Watersportdorp Kollum. Dit omvangrijke project, dat Kollum op de watersportkaart zet, is volop in uitvoering. B en W laten zich maandag voorlichten over de stand van zaken van de werkzaamheden. Met het project Watersportdorp Kollum kan […]

Winkelaanbod Dokkum uitgebreid

DOKKUM – Het binnenstadsmanagement zet zich onder andere in om leegstand te voorkomen en te verminderen. Dit voorjaar heeft Dokkum diverse nieuwe vestigingen mogen verwelkomen. Ook heeft een aantal ondernemers de kans gegrepen om naar een voor hen betere plek te verplaatsen. Op dinsdag 10 juni en woensdag 11 juni bracht binnenstadsmanager Olaf Busch een […]

Lening voor woningverbetering in beschermde dorpsgezichten Dongeradeel

DOKKUM – Bewoners van de woningen in de beschermde dorpsgezichten Ee, Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd kunnen nu bij de gemeente een stimuleringslening aanvragen voor woningverbetering. Via deze regeling stimuleert de gemeente Dongeradeel, in samenwerking met de provincie Fryslân, bewoners bij het verbeteren en opwaarderen van de woningen. Wethouder Pytsje de Graaf is blij dat er […]

Lezing over Hildegard von Bingen op De Kruidhof

BUITENPOST – Sinds de aanleg van de geneeskrachtige kruidentuin in De Kruidhof is er altijd een band geweest met kloostertuinen. In 1984 is de kloostertuin aangelegd. Deze tuin is geïnspireerd op de kloostertuinen van Sankt Gallan. Bij de ingang van de Kloostertuin van De Kruidhof is dit seizoen een muur van kloostermoppen gebouwd. Op 22 […]

College Dantumadiel onderzoekt zuidwestelijke ontsluitingsweg De Westereen

DE WESTEREEN – Het college van de gemeente Dantumadiel gaat onderzoeken of het mogelijk is om een zuidwestelijke ontsluitingsweg in De Westereen te realiseren. De planvorming richt zich de komende periode op het meten van draagvlak, de financiering, grondverwerving en verkeerskundige aspecten. Het college heeft hierover de afgelopen weken al gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van […]

Admiraliteitsdagen in Dokkum, het programma voor 2014

DOKKUM – Dokkum was in 1596 de bakermat van de Friese Admiraliteit. Dat vieren ze jaarlijks in de historische binnenstad, omarmd door de imposante bolwerken. Dinsdagmiddag werden het programma en de laatste nieuwtjes in het voormalige stadhuis gepresenteerd door de voorzitter van het organiserende comité, de heer Jan-Michiel van der Gang, vergezeld door de mascotte […]